เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

Perfectionism มีแนวโน้มเลือกฆ่าตัวตายก่อนวัยอันควร

Perfectionism มีแนวโน้มเลือกฆ่าตัวตายก่อนวัยอันควร

"ชีวิตนี้ไม่ต้องดีที่สุด เฟอร์เฟ็กต์ที่สุดก็ได้" เพราะมากกว่าครึ่งของคนที่ฆ่าตัวตาย เป็นพวกรักในความเพอร์เฟ็กต์ สมบูรณ์แบบ และยังมีการศึกษาอื่นที่พบว่า การฆ่าตัวตายของคนวัยรุ่นและคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมาจากความคาดหวังในตัวเองสูงที่เกินไป

Perfectionism เป็นลักษณะของคนที่มีมาตรฐานสูง คาดหวังผลเป็นเลิศ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ดีทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมาก แต่ในบางครั้งการยึดติดกับผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบมากเกินไปก็ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน

จากการศึกษาของ Thomas Curran อาจารย์จาก University of Bath ประเทศอังกฤษ และคณะได้อธิบายถึงอันตรายของการเป็น Perfectionism ที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตเอาไว้ดังนี้

Perfectionism อันตรายต่อสุขภาพจิต

สิ่งที่ตามมาจากการการยึดติดในความสมบูรณ์แบบ หรือ Perfectionism คือ ปัญหาด้านสุขภาพจิต อันได้แก่ ความกังวล ความกดดัน และอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจฆ่าตัวตายก็เป็นได้ เพราะก่อนหน้านี้ก็มีงานวิจัยที่ค้นพบว่า มากกว่าครึ่งของคนที่ฆ่าตัวตาย เป็นพวกรักในความเพอร์เฟ็กต์ สมบูรณ์แบบ และยังมีการศึกษาอื่นที่พบว่า การฆ่าตัวตายของคนวัยรุ่น และคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวมาจากความคาดหวังในตัวเองสูงที่เกินไป

อีกทั้ง Curran และคณะ ยังศึกษาด้วยวิธีการเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยมากกว่า 40,000 คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ทั้งอเมริกา อังกฤษ และแคนาดา ตั้งแต่ปี 1989 จนถึงปี 2016 แล้วพบว่า ช่วงวัยรุ่นมีอัตราการเป็น Perfectionism ได้ถึง 33 % ซึ่งนอกจากเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว ยังก่อให้เกิดแนวโน้มที่ทำให้เลือกฆ่าตัวตายก่อนวัยอันควร และยังเสี่ยงต่อการเป็น ไบโพล่า (Bipolar) อีกด้วย เพราะมีการศึกษาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนเป็นไบโพล่าคือ ความวิตกกังวล

Perfectionism ส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย

นอกจากผลเสียต่อสุขภาพจิตแล้ว การเป็น Perfectionism ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วย การที่ยึดติดกับผลลัพธที่สมบูรณ์แบบ และการคาดหวังสูง ค่อนข้างส่งผลให้เกิดความเครียดอยู่ตลอดเวลา จนอาจทำให้เป็นโรคเครียดสะสม ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา เช่น โรคความดันสูง ซึ่งอาจพัฒนากลายเป็นโรคในกลุ่มโรคหัวใจ และหลอดเลือดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน หัวใจ ฯลฯ ก็จะส่งผลให้อาการกำเริบได้ง่ายขึ้น และยังเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วย

วิธีการรับมือกับ Perfectionism

Madeleine Ferrar นักจิตวิทยาจาก Australian Catholic University ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย พบว่า การสงสารและเห็นอกเห็นใจตัวเองจะช่วยลดอาการความผิดหวังสำหรับ Perfectionism ได้ การที่เราใจดี และเห็นใจในตัวเองมากขึ้นจะช่วยลดความแข็งกระด้างที่เกิดขึ้นระหว่างความยึดติดในสิ่งที่เพอร์เฟคกับความหดหู่ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นได้ เพราะในบางครั้งการคาดหวังที่สูงจนเกินไป ก็เกินขอบเขตที่เราจะทำได้ ตัวเราในช่วงวัย 20 ปีอาจจะไม่สามารถทำในสิ่งที่ยากขนาดนั้นได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกแล้ว ฉะนั้นอย่าทำร้ายตัวเองให้มากนัก

15 ตุลาคม 2562

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views, 1297