เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รพ.จิตเวชโคราช พร้อมจ่ายยาผ่านร้านยา 5 แห่ง เผยมีผู้ป่วยเก่า 200 รายต่อวัน ช่วยลดคิว ลดรอคอย

รพ.จิตเวชโคราช พร้อมจ่ายยาผ่านร้านยา 5 แห่ง เผยมีผู้ป่วยเก่า 200 รายต่อวัน ช่วยลดคิว ลดรอคอย

รพ.จิตเวชโคราช เปิดโครงการจ่ายยาที่ร้านยา เชื่อมโยงระบบการจ่ายยากับร้านยา 5 แห่งแล้ว เผยผู้ป่วยจิตเวชต้องผ่าน 3 เกณฑ์ถึงเข้าร่วมได้ ระบุมีผู้ป่วยรายเก่าจาก 4 จังหวัดมารับยาเกือบ 200 รายต่อวัน คาดช่วยลดคิว ลดรอคอย

วันนี้ (1 ต.ค.) นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) นครราชสีมา พญ.ลลิตยา กองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 9 นครราชสีมา และร้านยาเครือข่ายของ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ร่วมเปิดโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านลดความแออัด รพ. ซึ่งเริ่มระบบวันที่ 1 ต.ค.เป็นวันแรก

นพ.กิตต์กวี กล่าวว่า รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ จัดบริการนำร่องผู้ป่วยจิตเวชรับยาที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันในเครือข่าย 5 แห่ง คือ ร้านเรือนยา ต.ในเมือง ร้านอัมรินทร์เภสัช ต.ในเมือง ร้านตะกร้ายา ตรอกเสาธง ต.ในเมือง ร้านปัญจสรณ์เภสัช ถ.รัตนภิธาน ต.จอหอ และร้านพี.อาร์.ฟาร์มาซี ต.โพธิ์กลาง ซึ่งมีเภสัชกรอยู่ประจำการตลอดเวลา โดยผู้ป่วยจิตเวชที่จะใช้บริการรับยาที่ร้านยา จะอยู่ใน 3 หลักเกณฑ์ คือ 1.เป็นผู้ป่วยจิตเวชสิทธิบัตรทอง 2.เป็นผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่มีอาการคงที่ ไม่มีปัญหาจากการใช้ยา และแพทย์นัดรับยาเดิมเพื่อกินอย่างต่อเนื่อง และ 3.ผู้ป่วยสมัครใจไปรับยาที่ร้านยา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

นพ.กิตต์กวีกล่าวว่า ผู้ป่วยรายเก่าที่มาจาก 4 จังหวัดเขตนครชัยบุรินทร์ คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มารับยาที่ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ประมาณ 200 คนต่อวัน จากผู้ป่วยที่ใช้บริการทั้งหมดเฉลี่ย 320 คนต่อวัน ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้า คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับความสะดวกมากขึ้น คิวรอพบแพทย์ คิวรับยาจะสั้นลง ซึ่งยาจิตเวชที่จ่ายในร้านยาจะเป็นชนิดเดียวกัน โดยเภสัชกรของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ จะจัดระบบการดูแลผู้ป่วย เชื่อมโยงกับเภสัชกรร้านยาอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน และจะประเมินผลหลังดำเนินการไปแล้ว 1 เดือน เพื่อปรับปรุงระบบให้มีมาตรฐานและคล่องตัว ก่อนขยายผลในระยะที่ 2 ทั้งในระดับพื้นที่ จำนวนร้านยา และผู้ป่วยจิตเวชรายอื่นๆ

ภญ.จุฑามณี ดุษฎีประเสริฐ รอง ผอ.ด้านสารสนเทศและการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ และหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า ก่อนที่ผู้ป่วยจิตเวชจะไปรับยาที่ร้านยา 5 แห่ง จะต้องมาที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อนว่ามีอาการคงที่ และไม่มีปัญหาจากการใช้ยาใดๆ รวมทั้งผ่านการคัดกรองจากเภสัชกรเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้าน โดยขณะนี้กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เชื่อมระบบข้อมูลยากับร้านยาทั้ง 5 แห่งแล้ว ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบนัดรับยาที่ร้านยา และใบนัดพบแพทย์ รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ สามารถถือไปรับยาที่ร้านยานั้นๆ ได้เลย และสามารถรับยาครั้งต่อไปโดยตรงที่ร้านยาได้ต่อเนื่อง

ภญ.จุฑามณี กล่าวว่า ยาจิตเวชที่จ่ายจากร้านยาทุกรายการ จะติดคิวอาร์โคดที่ซองยา เพื่อให้ผู้ป่วย ญาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทีมหมอครอบครัวที่เยี่ยมบ้าน สามารถสแกนรายละเอียด ทราบชื่อตัวยา และข้อมูลการใช้ต่างๆ ได้ โดย รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ จะนัดผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าที่กินยาต่อเนื่องและมีอาการคงที่ทุก 6 เดือน เพื่อพบแพทย์ประเมินความก้าวหน้าผลการรักษาต่อเนื่องและปรับการรักษาให้เหมาะสม

2 ตุลาคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Thongpet/Kanchana

Views, 888