เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก

ไทยติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก วันที่ 8 กันยายน 2562 - 17:07 น.

ไทย,ระบบสุขภาพดี,จัดอันดับ

นิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา จัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก โดยไทยติดอันดับ 6 ไต้หวัน เกาหลีใต้ 1 และ 2 ตามลำดับ

8 กันยายน 2562 "CEOWORLD"นิตยสารด้านธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดอันดับของประเทศที่มีระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ

ทั้งนี้ได้แก่ 1.โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2.ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ 3.ค่าใช้จ่ายในระบบ 4.การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5.ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

50 ยังหล่อเข้ม "จอนนี่" มีเคล็ดลับเด็ด Add Line ถามด่วน!

ผมดกดำดูดีไม่แคร์อายุ แค่ใช้ J Hair Serum เพิ่มความคมเข้มทุกองศา

ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน

ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน

ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน

ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน

ด้านความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

ทั้งนี้ ประเทศที่ได้จัดอันดับตั้งแต่ อันดับ 1 ถึง 10 ดังนี้ 1. ไต้หวัน 2.เกาหลีใต้ 3.ญี่ปุ่น 4.ออสเตรีย 5.เดนมาร์ก 6.ไทย 7.สเปน 8.ฝรั่งเศส 9.เบลเยี่ยม และ10.ออสเตรเลีย ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกของไทย ที่ได้รับการจัดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

9 กันยายน 2562

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 739