เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

"สาธิต" ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เริ่มที่เรา ตั้งเป้าสร้าง "เทรนใหม่ 18+" วัยรุ่นรู้ทันโรคภัย

"สาธิต" ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดี เริ่มที่เรา ตั้งเป้าสร้าง "เทรนใหม่ 18+" วัยรุ่นรู้ทันโรคภัย

"สาธิต" คิกออฟโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ร่วม สสส. ตั้งเป้าสร้าง “เทรนใหม่ 18+” ชูคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยสุขภาพ ย้ำสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องเริ่มปรับที่ตัวเอง แนะลดหวานมันเค็ม ลดเร็วลดอุบัติเหตุ เพิ่มออกกำลังกาย หวังงานป้องกันโรคเรื้อรังไทยขึ้นแชมป์อันดับ 1 ของโลก

วันนี้ (5 ก.ย.) ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป้นประธานเปิดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” (Live Healthier) พร้อมเตะบอลพิชิต 3 เป้าหมาย ลดเร็ว ลดเสี่ยง , ออกกำลังกาย 150 นาที/สัปดาห์ และลดพุง ลดปรุง ลดโรค ก่อนร่วมเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงขยับบ่อยๆ ของ สสส.

นายสาธิต กล่าวว่า ตลอดเวลา 18 ปี สสส. ได้ร่วมทำงานกับภาคีเครือข่าย สร้างองค์ความรู้ ขับเคลื่อนเชิงนโยบายเปลี่ยนแปลงสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ทำให้ปี 2561 ประเทศไทยมีผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ปีนี้จึงมุ่งเป้าหมายไปสู่ผู้นำในป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อันดับ 1 ของโลก ทั้งนี้ 18 ปี สสส. หากเทียบกับคนถือเป็นช่วงวัยของคนรุ่นใหม่ ที่มีพลัง สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเข้าใจประกอบการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยง ลด เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ พร้อมเผชิญกับความท้าทาย ทั้งสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิถีชีวิต กลไกการตลาดของธุรกิจที่ทำลายสุขภาพ เกิดเป็นเทรนของคนรุ่นใหม่ หรือ “เทรนใหม่ 18+” ในโครงการ “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” หรือ Live Healthier ที่มุ่งให้คนไทยมี วิถีชีวิตสุขภาพ ผ่านกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ตรง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยลุกขึ้นมาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

"ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนผ่าน สสส. ให้มีชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราเอง ซึ่ง สสส.จัดงานรวมเอาสิ่งที่จะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมทุกคน วิธีทำอย่างไรให้คนไทยมีสุขภาพดี จากประสบการณ์ 18 ปีเต็ม เป็นตัวช่วยให้ประชาชนทุกคนมีการปรับพฤติกรรมมีสุขภาพที่ดี ซึ่ง สสส.จัดงานวันที่ 5-8 ก.ย.นี้ มีบูธต่างๆ นำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทั้ง 108 วิธีสร้างเสริมสุขภาพดี หรือ 3 เรื่องหลักในวันนี้ คือ การลดหวานมันเค็ม ลดอุบัติเหตุ และการออกกำลังกาย ขอเชิญชวนคนไทยทุกท่าน เพราะการมีสุขภาพดีหาซื้อไม่ได้ ต้องปรับพฤติกรรมโดยตัวท่านเอง ซึ่งสามารถใช้เทคนิควิธีการของ สสส.ได้" นายสาธิตกล่าวและว่า ในส่วนของตนเองไม่ต้องปรับอะไรมาก เพราะเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้ว แต่ก็ต้องพิจารณาถึงอาหารการกินว่า กินหวานมันเค็มมากน้อยแค่ไหน หากกินมากก็ต้องออกกำลังกายมาก หรือหากออกไม่ได้ก็ต้องลดอาหารเหล่านี้และเพิ่มผักผลไม้มากขึ้น ซึ่งภายในงานยังมีความน่าสนใจในเรื่องของสุขภาพจิต การขับรถไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ก็มีเทคนิคต่างๆ ที่ยังไม่เคยเรียนรู้ที่ทุกคนควรมาเรียนรู้ด้วย

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า คนไทยเกือบ 4 แสนคนเสียชีวิตก่อนวัยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นอันดับ 1 คิดเป็น ร้อยละ 76 ของการตายทั้งหมด เกิดความสูญเสียของ GDP ร้อยละ 2.2 ต่อปี จากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 สำรวจพฤติกรรมคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่า สูบบุหรี่ 10.70 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปใน 30 วัน ร้อยละ 27.5 ต่อวัน และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ จากการขาดการมีกิจกรรมทางกาย รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ เกิดความเครียดในการดำรงชีวิต รวมทั้งอุบัติเหตุ ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งนี้ โรค NCDs ป้องกันได้ แต่สิ่งสำคัญของทุกความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้จาก การเริ่มต้นลงมือทำอย่างจริงจัง การจัดงาน “ชีวิตดี เริ่มที่เรา” ตลอด 4 วัน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายนนี้ มีแนวคิด “ชนะในความแพ้” คือ การลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองหรือคนรอบข้าง สร้างกำลังใจในการลุกขึ้นมามีสุขภาพที่ดี โดยยก 8 ประเด็นใกล้ตัว เช่น ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาเลือกกินอาหาร เลิกสูบบุหรี่ เลิกเหล้า ชุมชนลุกขึ้นมาสร้างชุมชนเข้มแข็ง ผ่านประสบการณ์การมีส่วนร่วม เรียนรู้วิธีในการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ ปัญญาสังคม พร้อมทั้งจัดทำคู่มือชีวิตดีเริ่มที่เราโดยรวม 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ที่ทุกคนทำได้ คู่มือประจำวัยรับมือยังไงวัย 18 สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ www.thaihealth.or.th/livehealthier

6 กันยายน 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Maneewan

Views, 433