เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

แนะกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เติบโตสมวัย

แนะกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เติบโตสมวัย

“เพลย์มอนโด”จัดเวิร์คช็อปเชิญคู่แม่ลูกสุดน่ารัก ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับกูรูชื่อดัง แนะนำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการลูกแต่ละช่วงวัย โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลวันแม่ด้วยบรรยากาศอันแสนอบอุ่น ล่าสุด “หรรษา ไกรโกศล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพลย์มอนโด กรุ๊ป ร่วมกับกูรูผู้รักการวาดภาพ จัดเวิร์คช็อปสอนวาดรูปเสริมสร้างจินตนาการ พร้อมเชื้อเชิญกุมารแพทย์มาร่วมแนะนำเคล็ดลับการเลี้ยงดูแลลูกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยพร้อมการเลือกกิจกรรมที่จะช่วยสร้างพัฒนาการเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่สวนสนุกเพลย์มอนโด (Playmondo) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ บริเวณโซน Forum ชั้น

พญ.ชนิตา พิชญ์ภพ กุมารแพทย์ แนะเคล็ดลับการเลี้ยงลูกว่า ครอบครัวนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการที่ดีแก่เด็ก เพื่อให้เขามีความเชื่อใจ และเกิดความไว้วางใจ ซึ่งการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งด้านสังคมของเด็กในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ด้านพัฒนาการของเด็กนั้นในช่วงแรกเกิดถึงวัย 7 ขวบนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วงที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ ช่วงวัยแรกเกิดถึงอายุ 2 ขวบจะเป็นช่วง ‘Sensory Motor Stage’ หรือเรียกว่า ‘ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว’ เป็นขั้นของการเรียนรู้จากประสาทสัมผัส ในขั้นนี้พัฒนาการจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เห็นได้ชัดจากการนอน เปลี่ยนเป็นพลิกนั่ง เริ่มตั้งไข่ ยืนขึ้น และก้าวเดิน

รวมทั้งมีการพัฒนาการการเรียนรู้ การแก้ปัญหา มีการจัดระเบียบการกระทำ มีการคิดก่อนที่จะทำ การกระทำจะทำอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความอยากรู้อยากเห็น และเด็กยังสามารถเลียนแบบโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแบบให้เห็นในขณะนั้นได้ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการด้านความจำที่เพิ่มมากขึ้นในช่วง 18-24 เดือน จนสามารถในการจดจำใบหน้าคนได้

ในช่วงวัยแรกเกิดนี้การดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของร่างกายเกิดขึ้น ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ จากการนั่ง นอน ลุก และเดิน ควรมีการส่งเสริมที่ดีเพื่อช่วยสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย รวมทั้งการรับรู้สิ่งของต่างๆ ควรเล่น และพูดคุยกับเด็กในทุก ๆ วัน รวมทั้งการนวดตัวอย่างแผ่วเบาหลังอาบน้ำ จะช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสให้เด็กได้ และอาจเพิ่มตัวช่วยด้วยของเล่นต่าง ๆ เช่น โมบายที่มีสีสันสดใส ของเล่นที่มีผิวสัมผัสที่แตกต่างกัน หรืออาจจะให้ฟิงเกอร์ฟู้ด (Fingers Food) ที่เด็ก ๆ สามารถหยิบจับอาหารเข้าปากตัวเองได้เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สำคัญที่สุดของวัยนี้คือสัมพันธภาพของผู้เลี้ยงดูกับเด็ก ที่เด็กจะมีการให้ความไว้วางใจกับผู้เลี้ยงดู เพราะเขาจะเกิดการรับรู้ว่าคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วจะปลอดภัยคือใคร ผู้เลี้ยงดูจึงจำเป็นจะต้องเอาใจใส่เด็กเป็นพิเศษ

ถัดมาในช่วงวัย 2-7 ขวบ เป็นวัยที่มีการเรียนรู้เพิ่มขึ้น มักจะเกิดคำถามอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น จะเริ่มเล่นซน วิ่ง ปีนป่าย สิ่งสำคัญคือเรื่องความปลอดภัยในการดูแลเด็กขณะทำกิจกรรม ด้านการเรียนรู้ ในวัยนี้เด็กจะเชื่อว่าสิ่งของทุกอย่างมีชีวิต (Animism) มักจะเล่นสมมุติโดยจะเอาตุ๊กตาเล่นสมมุติเป็นพ่อแม่ลูก แสดงเป็นเรื่องราวเหมือนว่าตุ๊กตาเป็นสิ่งมีชีวิต และเด็กจะเชื่อมโยงปรากฏการณ์ 2 อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันว่าเป็นเหตุและเป็นผลซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านเรียนรู้ด้วยการเล่านิทานที่เป็นเรื่องราวมากขึ้น มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปด้วย และต้องรับรู้ว่าในวัยนี้จะมีคำถามที่เยอะขึ้น ควรตอบคำถามในเชิงที่สร้างสรรค์ ให้เขาสามารถคิดหรือจินตนาการต่อได้ สามารถส่งเสริมการทำกิจกรรมผ่านการวาดภาพที่จะเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทั้งด้านร่างกายคือกล้ามเนื้อมือในการหยิบจับ และพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจด้วย

เด็กอายุ 3 ขวบจะเริ่มมีการขีดเส้นตรงและวาดวงกลมได้ อาจจะเห็นได้จากการวาดรูปคนแบบรูปก้างปลา ในช่วงวัยนี้การวาดภาพส่วนมากเกิดมาจากจินตนาการของเด็ก แต่เป็นการวาดขีดเขียนที่เราสามารถสอบถามได้ว่าเขากำลังวาดรูปอะไร และในช่วงวัย 5-6 ขวบขึ้นไปการวาดรูปจะเริ่มทำได้ดีขึ้น มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นการวาดที่มาจากความจำหรือประสบการณ์ที่เคยพบเจอ ซึ่งผู้ปกครองสามารถคอยดูสอบถามอยู่ตลอดว่าเขาเขียนอะไรลงไป และคอยชื่นชมสนับสนุน เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมจินตนาการ และช่วยให้เด็กเกิดความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

กูรูสาวผู้รักศิลปะ “มธุนาฎ ซอโสตถิกุล” แนะนำเคล็ดลับการสอนวาดภาพให้กับเด็ก เพื่อสร้างเสริมจินตนาการอย่างไม่สิ้นสุดว่า การวาดรูปนั้นช่วยเสริมสมาธิ ทำให้เราจดจ่อและอยู่กับมันได้ นอกจากนี้การวาดรูปยังช่วยจรรโลงใจ ทำให้รู้สึกดีขึ้นทุกครั้งเวลาได้ปล่อยตัวตามจินตนาการไปตามอารมณ์และความรู้สึกแล้วถ่ายทอดบนผืนกระดาษ ซึ่งการวาดรูปนั้นถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้และการใช้อารมณ์กับเด็กๆ ได้ ศิลปะนั้นไม่มีคำว่าถูกหรือผิด หากผู้ปกครองต้องการเสริมจินตนาการเด็กๆ ก็สามารถยื่นโจทย์เป็นหัวข้อกว้างๆ ให้เด็กได้ เช่น ให้วาดรูปท้องทะเล แล้วให้เด็กได้ต่อยอดว่าเขาจะคิดและจินตนาการว่าท้องทะเลควรมีอะไรและวาดเป็นแนวไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของเด็กๆ หรือหากต้องการฝึกสมาธิก็สามารถวาดเป็นโครงร่าง แม่แบบ แล้วให้เด็กได้ลงสีในช่องที่เราวาดกำหนดไว้ ซึ่งผู้ปกครองต้องช่วยดูแลและส่งเสริม พร้อมกับการชื่นชมเพื่อเป็นเสริมแรงให้กับเด็กๆ ให้กล้าที่จะจินตนาการและมีความมั่นใจในผลงานของตนเองด้วย.

13 สิงหาคม 2562

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 354