เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สถิติวัยรุ่นติดเอดส์ยอดพุ่งหลังพบ70%ผู้ติดเชื้อไม่ได้"ป้องกัน"

สถิติวัยรุ่นติดเอดส์ยอดพุ่งหลังพบ70%ผู้ติดเชื้อไม่ได้"ป้องกัน"

สถิติวัยรุ่นติดเอดส์ยอดพุ่งหลังพบ70%ของผู้ติดเชื้อเพราะไม่ได้ป้องกัน กทม.ติดอาวุธให้ความรู้เป้าหมายเด็กมัธยม

นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียนและประเมินผลความรู้ด้านโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามโครงการพัฒนาการจัดอบรมและประเมินความรู้ด้านเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่นักเรียนมัธยมศึกษา (ต่อเนื่องปีที่ 3) ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “ฉลาดรู้ทัน...เธอกับฉันปลอดภัย” พร้อมมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 แห่ง องค์กรภาคประชาสังคม (NGO) และผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายวงวัฒน์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยออกให้บริการ ในโรงเรียนสังกัด กทม.7แห่ง และสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่ถือเป็นเป็นกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ของโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครได้แก่ เอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยาเสพติด ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีปี พ.ศ. 2561 คาดว่ามีจำนวน 77,716 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 2,078 คนการติดเชื้อเฉลี่ยวันละประมาณ 6 คน และกว่าร้อยละ 70 ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ส่วนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะโรคซิฟิลิสพบว่าในปี 2557 มีอัตราป่วย 4.4 ต่อแสนประชากร เพิ่มเป็น 23.8 ต่อแสนประชากรในปี2561 พบมากที่สุดในกลุ่มเยาวชน อายุ 15 – 24 ปีสำหรับวัณโรคคาดการณ์ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกรุงเทพฯ มีจำนวนประมาณ13,000 คน แต่ผู้ป่วยที่มารับการรักษาจนหาย ในขณะนี้มีเพียงร้อยละ 77.54 ผู้ป่วยวัณโรคขาดยาร้อยละ11.10 ซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดว่าจะต้องรักษาให้หายขาดมากกว่าร้อยละ 85 จึงจะลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคได้

นอกจากนี้ยาเสพติดเป็นอีกหนึ่งปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่พบว่ามีจำนวนผู้เข้าบำบัดการติดยาเสพติดรายใหม่ในกรุงเทพมหานครปี 2555-2560 เฉลี่ยร้อยละ 26 และเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 32.20 ในปี 2561 โดยพบมีการใช้ยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเช่น โปรโครดิล ทรามาดอล เป็นต้น มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มนักเรียน การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้เกิดความตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติดจึงเป็นส่วนหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา

26 กรกฎาคม 2562

ที่มา เดลินิวส์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1090