เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

คนไทย 16 ล.ติดเหล้า/วัยฉกรรจ์ 25-44 ปีดื่มหนัก

คนไทย 16 ล.ติดเหล้า/วัยฉกรรจ์ 25-44 ปีดื่มหนัก

เตือนเข้าพรรษางด-เลิกอย่าหักดิบป้องอาการถอนพิษ แนะปรึกษาหมอ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยผลสำรวจพฤติกรรมดื่มสุราของประชากร พ.ศ.2560 พบอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรอบปีที่แล้ว 15.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28.4 โดยดื่มสม่ำเสมอ 6.98 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ดื่มนานๆ ครั้ง 8.91 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.9 ในกลุ่มอายุ 25-44 ปี มีอัตราดื่มสูงสุด ร้อยละ 36 อายุ 20-24 ปี ดื่มร้อยละ 33.5 อายุ 45-49 ปี ดื่มร้อยละ 31.1 ผู้สูงวัย อายุ 60 ปีขึ้นไป ดื่มร้อยละ 15.2 และเยาวชน อายุ 15-19 ปี ดื่มต่ำสุด 13.6

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ผู้ติดสุราจะเสี่ยงโรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า 2.1-4.8 เท่า โรคจิต 6 เท่า ลักษณะอาการถอนพิษสุรา คือ ผู้ที่ติดหรือดื่มหนักมากหรือดื่มติดต่อกันหลายวัน เมื่องดหรือหยุดดื่มจะเกิดอาการขาดสุรา หากเกิดระดับไม่รุนแรงมักเกิดขึ้นใน 2-3 ชั่วโมงหลังหยุดดื่ม จะเริ่มวิตกกังวล กระวนกระวาย เบื่ออาหาร มือสั่น ใจสั่น อาการจะเริ่มหายไปใน 48 ชั่วโมง ส่วนอาการขาดสุรารุนแรง มักเกิดหลังงดหรือหยุดดื่ม 12-48 ชั่วโมง เริ่มสับสนอย่างมาก มือสั่น ตัวสั่น นอกจากนี้ ยังมีไม่น้อยมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง ในวันที่ 3-4 ของการงดดื่ม ทำให้เพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือชักได้

ทั้งนี้ แนะนำผู้ที่ตั้งใจจะงดเหล้าช่วงเข้าพรรษานี้ ควรจะค่อยๆ ลดปริมาณดื่มลงเรื่อยๆ ก่อนที่จะงด โดยเริ่มลดตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันเข้าพรรษา 17 ก.ค. ก็จะเลิกหรือหยุดดื่มได้อย่างที่ตั้งใจ ป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนพิษรุนแรง แต่หากต้องการงดหรือหยุดดื่มทันทีก็สามารถทำได้ ซึ่งต้องไปพบแพทย์ก่อนวันที่จะเริ่มงด โดยแพทย์จะให้ยารับประทาน เพื่อลดเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง โดยโทรปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323

10 กรกฎาคม 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 867