เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

วิจัย”กัญชา”รักษาโรคจิตเวช

วิจัย”กัญชา”รักษาโรคจิตเวช

กรมสุขภาพจิตวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียรอบด้าน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวถึงความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ว่า กรมฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กำหนดขอบเขตแนวทางศึกษาวิจัยทางคลินิก จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช ต่อคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพจิตและข้อดีข้อเสียการใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมฯ, จัดทำข้อเสนอแนะแผนขับเคลื่อนพัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาลในสังกัดกรมฯ ภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับกฎหมาย, วางแผนสนับสนุน พัฒนาการใช้กัญชาทางการแพทย์สำหรับสถาบัน/โรงพยาบาล ในสังกัดภายใต้ข้อกำหนดสากลและข้อบังคับกฎหมาย และกำกับติดตามแผนการใช้ทางการแพทย์

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดนี้ไปแล้ว 2 ครั้ง ล่าสุดได้นำเสนอหัวข้อวิจัยต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา อาทิ ตำรับยาศุขไสยาศน์ รักษานอนไม่หลับ โดยกรมฯร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ, โครงการวิจัยพัฒนาน้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยสมองเสื่อม โดยกรมฯร่วมกับรพ.ศิริราช, การศึกษาประสิทธิภาพความปลอดภัยทางคลินิกของ Cannabidiol (CBD) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรควิตกกังวลไปทั่ว เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างขั้นตอนทำวิจัยตามมาตรฐานการวิจัยต่อไป

19 มิถุนายน 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet

Views, 1004