เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

TEAM-Vชะลอ”สมองเสื่อม”

TEAM-Vชะลอ”สมองเสื่อม”

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่า รายงานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขที่ได้สำรวจสุขภาพประชาชนโดยตรวจสุขภาพในช่วงพ.ศ.2551 - 2552 โดยสำรวจประชากร 21,960 คน พบผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะสมองเสื่อม 12.4% เพศชายร้อยละ 9.8 เพศหญิง ร้อยละ 51.1 พบว่าผู้สูงอายุ 60 - 69 ปี ทุกๆ 14 คน จะเป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน อายุ 70 - 79 ปี ทุกๆ 7 คน จะเป็นโรคสมองเสื่อม 1 คน และ 80 ปีขึ้นไป ทุกๆ 3 คน จะเป็น 1 คน และพบว่าผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเพิ่มมากขึ้น

นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์กล่าวว่า ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคสมองเสื่อมยังเป็นปัญหาด้วยต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งสถาบันฯมีโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองในผู้ที่มีความจำหรือรับรู้บกพร่องระยะแรก (TEAM-V) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฟูสมรรถภาพสมองด้วยการฝึกการทำงานของสมอง (cognitive training) เริ่มตั้งแต่ระบบคัดกรอง/คัดแยก วินิจฉัย เพื่อคัดกลุ่ม ถ้ามีปัญหาด้านความจำหรือการรับรู้สามารถรับบริการตามโปรแกรม TEAM-V และจะมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง

กรณีไม่สามารถมารับบริการตามโปรแกรมที่สถานบริการได้ สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้ที่บ้าน ซึ่งสถาบันฯได้จัดอบรมโปรแกรม TEAM-V เพื่อพัฒนาศักยภาพในบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสุขภาพให้แก่ รพ.สิงห์บุรี รพ.อุดรธานี รพ.หนองบัวลำภู รพ.อุทัยธานี

29 เมษายน 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 254