เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เสพข้อมูลการเมืองด้านเดียว เลือกรับที่สนใจ ทำมองโลกแคบ ยิ่งรับทางโซเชียลมากยิ่งเครียด

เสพข้อมูลการเมืองด้านเดียว เลือกรับที่สนใจ ทำมองโลกแคบ ยิ่งรับทางโซเชียลมากยิ่งเครียด

กรมสุขภาพจิต ห่วงเครียดจากการเมือง เหตุเสพข้อมูลโซเชียล รู้ไม่เท่าทัน เสี่ยงเกิดปัญหาเบื่อหน่าย สิ้นหวัง เกลียดชัง เผยคนมักรับข้อมูลที่ชอบและสนใจ ทำติดกับ รับรู้ข้อมูลที่ไม่จริงทั้งหมด มองโลกแคบลง แนะรับข้อมูลการเมืองหลากหลาย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังอารมณ์ทางการเมืองของกรมสุขภาพจิต พบสาเหตุความเครียดที่สำคัญ คือ พฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารมากเกินไป และไม่รู้เท่าทันความอันตรายของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะบนโลกโซเซียล ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ตามมา เช่น ความเบื่อหน่าย ความสิ้นหวัง และความเกลียดชัง รวมทั้งทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดในสังคม นอกจากนี้ ด้วยระบบการกรองข้อมูลบนโลกโซเชียลที่ทำให้ทุกคนเลือกรับสื่อที่ตัวเองชอบและสนใจ เลือกกลุ่มเพื่อนเฉพาะที่เข้ากับตัวเองเท่านั้น เสมือนการติดอยู่ในฟองสบู่ข้อมูลข่าวสารของตัวเอง (filter bubble)

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า การเลือกรับข้อมูลที่ตัวเองชอบ ทำให้เกิดเสียงสะท้อนวนไปวนมาของความคิดที่คล้ายๆ กัน (echo chamber effect) หรือเกิดอคติจากการยืนยันข้อมูลโดยกลุ่มที่มีความชอบ และมีความสนใจเหมือนตนเองซ้ำๆ (confirmation bias) ทำให้เกิดการรับรู้ที่ไม่สะท้อนโลกที่เป็นกลางและหลากหลาย เพราะข้อมูลที่เห็นอาจจะไม่จริงทั้งหมด และมีข้อมูลอีกหลายๆ ด้าน ที่ไม่มีโอกาสเห็น ทำให้มีทัศนคติและมุมมองต่อสังคมที่แคบลง และกลายเป็นคนที่คิดว่าสิ่งที่ตัวเองรับรู้ คือ ความจริงเพียงหนึ่งเดียว ไม่ยอมรับข้อมูลอื่นที่ต่างออกไป แม้จะเป็นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงและถูกต้องก็ตาม ซึ่งความคิด ความเชื่อ และการกระทำจากรับข้อมูลข่าวสารลักษณะนี้ อาจส่งผลกระทบทั้งต่อตัวเอง เช่น การตัดสินใจ การประสบความสำเร็จในชีวิต รวมทั้งอาจกระทบต่อสังคมโดยรวมด้วย

"การใช้โซเชียลเพื่อเป็นเครื่องมือเชื่อมข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน จึงจำเป็นต้องมองโลกตามความจริง เพื่อเห็นโลกอย่างเป็นกลาง โดยการเปิดรับข่าวสารจากหลากหลายสื่อ หลากหลายความคิด เปิดรับข้อมูลทั้งจากฝั่งที่ชอบ และฝั่งไม่ชอบ" นพ.เกียรติภูมิ กล่าวและว่า สำหรับการเฝ้าระวังอารมณ์ทางการเมือง กรมฯ ได้ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลจากบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และเผยแพร่แบบประเมินอารมณ์และความเครียดทางการเมือง นอกจากนั้น ยังได้ วางแผนการวางระบบที่จะใช้รวบรวมข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ดูผลที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้การเฝ้าระวังอารมณ์ทางการเมืองสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ นำไปสู่การผ่อนคลายปัญหา และสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

11 เมษายน 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 791