เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

จิตแพทย์ห่วงปัญหาวิกฤตฝุ่น ส่งผลสภาพจิตใจ แนะวิธีบรรเทาผลกระทบ

จิตแพทย์ห่วงปัญหาวิกฤตฝุ่น ส่งผลสภาพจิตใจ แนะวิธีบรรเทาผลกระทบ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ปัญหาของฝุ่นละอองหมอกควันค่า PM 2.5 สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ในหลายๆ พื้นที่ทางภาคเหนือที่มีมาร่วมหลายเดือน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของหลายๆคน รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยเฉพาะสุขภาพใจนั้น หากเราเกิดความเครียดจะทำให้เกิดอาการหงุดหงิด วิตกกังวล กลัว คิดมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน ทั้งในเรื่องการเรียนหรือการทำงานได้ ดังนั้น เราจึงควรต้องดูแลสุขภาพทางใจให้ดีเป็นพิเศษในช่วงนี้เป็นสิ่งสำคัญ สร้างความตระหนักและไม่ตื่นกลัว แต่เน้นตื่นตัวในการป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง และเลือกรับฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

นพ.เกียรติภุมิ กล่าวต่อว่า กรมสุขภาพจิต ขอแนะนำประชาชนให้ใช้หลัก 3 ส. เพื่อเป็นการปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหมอกควันในเบื้องต้น ประกอบด้วย ส.ที่ 1 คือ ให้สอดส่องมองหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น กินไม่ได้ นอนไม่หลับ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น ส.ที่ 2 คือ ใส่ใจ รับฟัง เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ เพื่อช่วยให้อารมณ์สงบขึ้น สบายใจขึ้น และ ส.ที่ 3 คือ ส่งต่อความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน เช่น น้ำ อาหาร ยา จะช่วยบรรเทาความทุกข์ในเบื้องต้น และมีความเข้มแข็งทางใจเพิ่มขึ้น สามารถก้าวผ่านช่วงเวลาวิกฤติหรือความยากลำบากไปได้

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า หากเรามีการป้องกันตนเองที่ดีจากฝุ่นละออง หมอกควัน จะช่วยลดความเครียดลงได้ด้วยเช่นกัน เช่น เวลาที่ต้องออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยที่สามารถป้องกันได้ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องออกแรง ไม่เปิดประตูหน้าต่างให้ฝุ่นละอองเข้ามาในตัวบ้านเรือนหรืออาคารสถานที่ มีการทำความสะอาดห้องภายในบ้านโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดถู เลี่ยงมลพิษจากการใช้เตาถ่าน การเผาอะไรต่างๆ เลี่ยงการจุดธูป จุดเทียน การสูบบุหรี่ ปลูกต้นไม้เพื่อช่วยกรองอากาศและผลิตออกซิเจน เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจจะหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูง ทั้งนี้ หากใครยังเครียดมาก วิตกกังวล นอนไม่หลับ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือขอรับบริการด้านสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิต

5 เมษายน 2562

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 376