เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สูตรออกกําลังกายสว. ตัวช่วยป้องกันหกล้ม

สูตรออกกําลังกายสว. ตัวช่วยป้องกันหกล้ม

การหกล้มถือเป็นปัจจัยสำคัญส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของผู้สูงวัย วิธีออกกําลังกายป้องกันการหกล้มนับเป็นสิ่งจำเป็น เพราะการทรงตัวจําเป็นต่อการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ฉะนั้น คุณหมอริชาร์ด บาล์ดวิน จากสมาคมโรคข้อแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงแนะนําให้ผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ฝึกบริหารดวงตาและหู เพื่อส่งเสริมความสมดุลในการทรงตัวและสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ป้องกันการหกล้มอันจะนําไปสู่การเกิดภาวะกระดูกหัก บานปลายทำให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตหากช่วยตัวเองไม่ได้

คุณหมดริชาร์ดแนะนำว่า วิธีรักษาประสิทธิภาพการทํางานของดวงตาและหูเพื่อการทรงตัว ได้แก่ การตรวจเช็กสายตาอย่างสม่ำเสมอ

ยืนตัวตรงบริเวณมุมโต๊ะ วางมือเบาๆ ลงบนโต๊ะ จากนั้นลองยกขาข้างหนึ่งขึ้น เพื่อยืนด้วยขาข้างเดียว เมื่อทําได้แล้วลองหลับตาสุดท้ายลองยกมือมากอดอกไว้

สำหรับการฝึกสมดุลการทรงตัวช่วยสุขภาพโดยรวม คุณผกาทิพย์ ชื่นโชคสันต์ นักกายภาพบําบัด ประจําศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แนะนํา ท่าฝึกสมดุลการทรงตัวไว้ดังนี้

1.ยืนด้วยขาข้างเดียว ยืนตรงบนพื้นราบ มือทั้งสองข้างเท้าเอว ยกเท้าขวาไปข้างหลัง งอเข่าขวาขึ้น ค้างท่าไว้ 5 วินาที ทําซ้ำ 5-10 ครั้ง สลับข้าง

2.ยืนด้วยขาข้างเดียว ยืนตรงบนพื้นราบ มือสองข้างเท้าเอว ยกขาขวาขึ้นโดยให้เข่าอยู่ระดับเดียวกับข้อสะโพก ค้างท่าไว้ 5 วินาที ทําซ้ำ 5-10 ครั้ง สลับข้าง

3.ยืนด้วยขาข้างเดียวถือดัมเบลล์ ยืนตรง มือซ้ายเท้าเอว มือขวาถือดัมบ์เบล พับเข่าขวายกเท้าขวาขึ้น ยกแขนขวาออกด้านข้าง เหยียดตรง ค้างท่าไว้ 5 วินาที ลดแขนลง วางเท้าบนพื้นทําซ้ำ 5-10 ครั้ง สลับข้าง

นพ.กรกฎ พานิช อาจารย์ประจําสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนําว่า หากหลับตาขณะฝึกยืนทรงตัวจะทําให้การฝึกมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยควรระวังเป็นพิเศษ เพราะการหลับตาขณะฝึกอาจเสี่ยงต่อการหกล้มได้

นอกจากนี้ คุณหมอกรกฎยังย้ำว่า เมื่ออายุมากขึ้น การทรงตัวจะแย่ลง ควรฝึกการทรงตัวบ่อยๆ หากนึกได้หรือมีโอกาสก็ควรฝึกเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการหกล้ม และหากการฝึกทุกท่าที่กล่าวมาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สุขภาพหลอดเลือดจะแข็งแรงขึ้น ซึ่งสามารถวัดได้จากการที่ชีพจรเต้นช้าลง รู้สึกเหนื่อยน้อยลง.

4 เมษายน 2562

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 370