เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กล้าบอกไหม? #IAmFrom ศรีธัญญา ชวนเปิดใจ ยอมรับ ลดตีตรา ผู้ป่วย-รพ.จิตเวช

กล้าบอกไหม? #IAmFrom ศรีธัญญา ชวนเปิดใจ ยอมรับ ลดตีตรา ผู้ป่วย-รพ.จิตเวช

รพ.ศรีธัญญา จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ชวนคนไทย กล้าบอกใครๆ ว่า “#IamFromศรีธัญญา” หวังสังคมไทยเปิดใจ ยอมรับ ให้โอกาส ลดอคติ ลดตีตรา ผู้ป่วยจิตเวชและโรงพยาบาลจิตเวช

วันนี้ (28 มี.ค.) ที่ รพ.ศรีธัญญา มีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน “A Day in the Life : หนึ่งวันกับศรีธัญญา ที่คุณจะรัก และกล้าออกไปบอกใครๆ ว่า...#IAmFromศรีธัญญา” เพื่อส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ รพ.จิตเวชและผู้ป่วย และส่งเสริมการเข้าถึงบริการ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาได้ให้บริการด้านจิตเวชและฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชครบวงจรให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ประสบปัญหาทางด้านจิตเวชมาอย่างต่อเนื่องถึง 78 ปี เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ระบบบริการและวิชาการ เพื่อก้าวสู่การเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตเวชระดับประเทศ การพัฒนาของโรงพยาบาลศรีธัญญา จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนางานบริการด้านจิตเวช ไม่ว่าจะเป็นการปรับภาพลักษณ์หน่วยบริการ การปรับสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างทางภายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรทุกจุดบริการ มีการจัดบริการหอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยว VIP ที่มีคุณภาพการบริการเทียบเท่าเอกชน พัฒนารูปแบบการรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT Center) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกซ้อมช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Center) ตลอดจนจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่หลากหลาย โดยแนวความคิดนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะโรงพยาบาลศรีธัญญา แต่สามารถขยายผลไปยังโรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกรมสุขภาพจิตได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตทั้งประเทศที่จะสามารถกล้าเข้าถึงบริการ

“สิ่งเหล่านี้จะเป็นสื่อกลางสำคัญที่จะช่วยบอกกล่าวกับประชาชนได้ว่า โรงพยาบาลจิตเวชนั้น ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด ไม่จำเป็นต้องป่วยก็สามารถเข้าถึงได้ สัมผัสได้ สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีร่วมกับ รพ.ศรีธัญญา ได้ และเมื่อกลับไปแล้ว กล้าที่จะบอกต่อได้ว่า “I AM From ศรีธัญญา” ทั้งนี้ ก็ด้วยการที่สังคมยังคงมีอคติต่อผู้มีปัญหาทางจิต ตราหน้าว่าเป็นผู้อ่อนแอ ล้มเหลว ดูน่ากลัว จึงยิ่งทำให้พวกเขาไม่กล้าเปิดเผยตัว ไม่กล้าเข้าสู่ระบบบริการ ตอกย้ำตราบาป (stigma) ลดคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขาให้น้อยลงไปเรื่อยๆ ซึ่งในความเป็นจริง ผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้สามารถรักษาให้หายและกลับคืนสู่สังคมได้ สามารถประกอบอาชีพ ใช้ชีวิตได้เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป ยิ่งเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ ได้เร็วเท่าไรยิ่งดี” อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผอ.รพ.ศรีธัญญา และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า การเปิดบ้านศรีธัญญาในวันนี้ เป็นความร่วมมือกันของ รพ.ศรีธัญญา ทีมงานจิตอาสา และศิลปินนักร้อง ดารานักแสดง นำทีมโดย ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค เพื่อที่จะช่วยกันบอกกล่าวสังคมให้เกิดความเข้าใจ รับรู้ถึงบทบาทการดำเนินงานของหน่วยบริการด้านจิตเวชในปัจจุบัน เกิดทัศนคติที่ดีกับโรงพยาบาลศรีธัญญา และหน่วยบริการด้านจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้เห็นถึงการปรับภาพลักษณ์ของหน่วยบริการ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการ การให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ได้สัมผัสกับการให้บริการด้านจิตเวช ยุค 4.0 ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการ ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมผลงานการฟื้นฟูสมรรถภาพจากผู้ป่วยจิตเวช การร่วมทำกิจกรรม Workshop โดยทีมสหวิชาชีพ ตลอดจน ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิฯ

การจัดกิจกรรมดังกล่าวคาดหวังให้เกิดความกล้าที่จะออกไปบอกต่อสังคม ว่า “I AM From ศรีธัญญา” ที่จะช่วยลดการสร้างตราบาปให้กับผู้ป่วย แสดงถึงการเคารพและให้เกียรติ คืนคุณค่าและศักดิ์ศรีให้กับพวกเขา ตลอดจนส่งเสริมการเข้าถึงบริการรักษาอย่างครบวงจร และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาผู้ป่วยจิตเวช

นายนิติพงษ์ ห่อนาค ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า #IAMFROMศรีธัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ ที่อยากให้สังคมช่วยพาคำว่า “ศรีธัญญา” ออกจากเงาทะมึนแห่งมโนภาพเดิมๆ ที่มองเป็นเรื่องตลก หรือดูน่ากลัว มีแต่คนสติไม่ดี ซึ่งอยากให้มาเห็นความเป็นจริง ว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ คือ เพื่อนของผู้ไม่สบายทางจิตใจ เป็นโรงพยาบาลที่สวยงาม สะอาดสะอ้าน ร่มรื่น อยากให้ช่วยกันพา “ศรีธัญญา” ก้าวออกมาจากสัญลักษณ์เก่าๆ เพื่อให้คนทำงานในศรีธัญญา เดินหน้าตรงด้วยความภาคภูมิใจในงานที่ทำ ให้ผู้ที่ไม่สบายใจ กล้ามาปรึกษาหมอ ให้ผู้ที่เคยป่วย แล้วรักษาหาย เดินเข้าสู่สังคมได้อย่างเป็นที่ยอมรับต่อไป ซึ่งเราทุกคนสามารถช่วยได้

29 มีนาคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 481