เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รพ. จิตเวชโคราช ชี้เด็ก “ดาวน์ ซินโดรม” มีวิธีช่วยให้ดีขึ้นได้

รพ. จิตเวชโคราช ชี้เด็ก “ดาวน์ ซินโดรม” มีวิธีช่วยให้ดีขึ้นได้ แนะพ่อแม่ !!

ให้รีบกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่วัยแบเบาะ!!

วันที่ 21 มีนาคม ทุกปี เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ เผยมีวิธีช่วยพ่อแม่ที่มีลูกเกิดใหม่เป็นดาวน์ซินโดรม โดยแนะให้รีบกระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย ภาษา อารมณ์ และสังคม เริ่มตั้งแต่วัยแบเบาะอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ให้ความรักความอบอุ่น เล่นกับลูกให้ลูกสนุก จะช่วยส่งเสริมให้ศักยภาพในตัวเด็กดีขึ้น ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติ เรียนหนังสือ ทำงานและประกอบอาชีพได้

นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่าองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s Syndrome Day) เพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันปัญหา และการยอมรับผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ให้อยู่ในสังคมได้ พร้อมทั้งเผยแพร่ศักยภาพและความสำเร็จของบุคคลที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมทั่วโลกในวงกว้างขึ้น โดยในปีนี้ เน้นประเด็นคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave no one behind)

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวว่า สาเหตุของดาวน์ซินโดรม เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมของเซลล์คู่ที่ 21 ทำให้เด็กมีความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดทั้งรูปร่างหน้าตา และอวัยวะอื่น ๆ มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา องค์การอนามัยโลกรายงานมีเด็กเกิดใหม่เป็นเด็กดาวน์ซินโดรมปีละ 3,000-5,000 คน โดยพบได้ 1 คน ต่อเด็กเกิดใหม่มีชีวิตทุก 800 คน ในส่วนของประเทศไทยจะพบเด็กเกิดใหม่เป็นเด็กดาวน์ซินโดรมได้1-2คนต่อวันจากจำนวนเด็กเกิดใหม่ที่มีวันละประมาณ 1,700 คนทั่วประเทศ

“โรคนี้ไม่มียารักษาให้หายขาด วิธีการดูแลที่สำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นยาขนานเอกของเด็กกลุ่มนี้ คือการช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งร่างกาย ภาษา อารมณ์ และสังคมให้เด็ก โดยพ่อแม่ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดตั้งแต่วัยแบเบาะ ทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก ให้พ่อแม่เป็นเพื่อนเล่นคนแรก แค่เล่นกับลูกให้ลูกสนุก จะส่งผลให้ศักยภาพ

ในตัวเด็กดีขึ้น เด็กจะสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ เล่นกับเด็กปกติอื่น ๆ ได้ เรียนได้ตามศักยภาพ และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด ส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้มักจะเลี้ยงง่าย อารมณ์ดีเป็นทุนอยู่แล้ว ” นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อว่า ในการดูแลสุขภาพของเด็กที่เป็นดาวน์ซินโดรม จะต้องดูแลด้านพัฒนาการ จิตใจ อารมณ์ สังคม ควบคู่กับการดูแลสุขภาพกายเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กจะมีความผิดปกติหลายเรื่อง อาทิ หัวใจพิการแต่กำเนิด พบได้ร้อยละ 40-60 การได้ยินผิดปกติร้อยละ 75 ความผิดปกติระบบประสาท เช่นเกิดโรคลมชักพบได้ประมาณร้อยละ 14 เป็นต้น หากได้รับการดูแลดี เด็กก็จะมีอายุยืนยาวขึ้น โดยในส่วนของการดูแลด้านจิตและสังคม รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ได้เพิ่มศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการประเมินคัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้น และได้เชื่อมโยงบริการกับโรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตสุขภาพที่ 9 คือนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เพื่อให้เด็กสามารถใช้บริการใกล้บ้าน โดยมีรพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ

22 มีนาคม 2562

ที่มา บ้านเมือง

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1395