เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

อันดับความสุขไทย ร่วงติดต่อกันปีที่2

อันดับความสุขไทย ร่วงติดต่อกันปีที่2

ไทยมีความสุขอันดับ 52 ของโลก ปัญหาคอร์รัปชั่นฉุดร่วง 6 อันดับจากปีที่ผ่านมา

เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เอสดีเอสเอ็น) ในสังกัดองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เปิดเผยรายงานเรื่องความสุขโลก ปี 2562 พบว่า ไทยมีความสุขอันดับ 52 ของโลก มีคะแนน 6.008 คะแนน ลดลงจากปีที่ผ่านมา อยู่อันดับ 46 มีคะแนน 6.072 คะแนน และอันดับของไทยลดติดต่อกันเป็นปีที่ 2

รายงานดังกล่าวใช้ตัวชี้วัดจากระดับความสนุกสนาน ความกังวล สวัสดิการสังคม เสรีภาพทางสังคม ปัญหาคอร์รัปชั่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รายได้ต่อหัวประชากร และอายุเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี จาก 156 ประเทศทั่วโลก โดยไทยมีอันดับที่ดีที่สุดในด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อยู่อันดับ 10 ของโลก ตามด้วยความมีเสรีภาพและความสนุกสนานอันดับ 18 และ 20

ด้านตัวชี้วัดของไทยที่อยู่ในระดับต่ำ ได้แก่ ปัญหาคอร์รัปชั่นอยู่อันดับ 131 รายได้ต่อหัวของประชากรอันดับ 62 และอายุเฉลี่ยการมีสุขภาพดีอยู่ที่อันดับ 58

ทั้งนี้ หากเทียบในอาเซียน ไทยมีความสุขอันดับ 2 อาเซียน เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น ส่วนประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกปีนี้ยังคงเป็นฟินแลนด์

22 มีนาคม 2562

ที่มา โพสต์ทูเดย์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 309