เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ป.ป.ส.จับมือ 14 หน่วยงาน เฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยา พบ 45,000 ราย มีโอกาสเป็นโรคจิต ส่อมีพฤติกรรมรุนแรง

ป.ป.ส.จับมือ 14 หน่วยงาน เฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยทางจิตจากการเสพยา พบ 45,000 ราย มีโอกาสเป็นโรคจิต ส่อมีพฤติกรรมรุนแรง

ป.ป.ส.ผนึก 14 หน่วยงาน ป้องกัน เฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วยอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด กรมสุขภาพจิต ระบุผู้ติดยาเสพติด และมีโอกาสเป็นโรคทางจิตเวช กว่า 21,000-45,000 ราย ในจำนวนนี้มีกว่า 3,000 ราย ที่เสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรงและยังไม่ได้รับการรักษา

วันนี้ (6 มี.ค.) โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยมี นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.และ ผู้แทนจาก 14 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ กรมประชาสัมพันธ์

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อกำหนดกลไกทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม เฝ้าระวัง การรักษาและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชไม่ให้กลับมามีอาการทางจิตซ้ำและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเป็นการลดอันตรายจากยาเสพติดให้ประชาชนและสังคมเกิดความปลอดภัย ส่วนที่มีผู้ป่วยบางรายเสพสารเสพติดประเภทกัญชาจนเกิดอาการทางจิตนั้น ซึ่งทางรัฐบาลได้แก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเแพทย์และการวิจัย โดยจะมีมาตราการดูแลตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเพื่อไม่ให้มีการเล็ดลอดออกมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจและการวิจัย ส่วนกระทรวงยุติธรรม จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

ด้าน นายนิยม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปัญหาผลกระทบของผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงในปัจจุบันที่มีจำนวนมาก จนส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชนและสังคมในปัจจุบัน โดย 2 ปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวเกี่ยวกับผู้มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติเพิ่มมากขึ้น มีการก่อเหตุต่างๆ โดยพบว่าบางรายก่อเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตรวม 323 ราย ร้อยละ 70 ไม่เคยมีประวัติเข้ารับบำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งทางกรมสุขภาพจิตได้คาดการณ์ว่ามีจำนวนผู้ติดยาเสพติดและมีโอกาสเป็นโรคทางจิตเวช กว่า 21,000-45,000 ราย ในจำนวนนี้มีกว่า 3,000 ราย ที่มีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมรุนแรงและยังไม่ได้รับการรักษา

“ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจัดการปัญหาดังกล่าว พล.อ.อ.ประจิน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้ลงนามในคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ 6/2561 กำหนดแนวทางในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต เพื่อคุ้มครองสังคมจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตและคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์ การลดผลกระทบของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย หรือเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด รวมถึงการบำบัดรักษาและการติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติด ไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดหรือมีปัญหาสุขภาพจิตซ้ำ” นายนิยม กล่าว

ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณี นายเนวิน ชิดชอบ ได้ประกาศจัดงานวันกัญชาโลก หรือเรียกว่างาน “พันธุ์รัมย์” ขึ้นที่ จ.บุรีรัมย์ ในระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 62 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ด้าน พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า สำหรับ กัญชา ยังนับว่าเป็นยาเสพติดประเภท 5 และไม่สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวหากเป็นการให้ความรู้ด้านวิชาการนั้นสามารถทำได้ แต่ถ้ามีการนำต้นกัญชามาแสดงหรือสาธิตถือว่ายังผิดกฎหมายเพราะไม่สามารถนำมาครอบครองหรือเสพได้

7 มีนาคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1425