เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รู้จัก“โรคประสาทหูเสื่อม”ความเสี่ยง!คนทำงาน

รู้จัก“โรคประสาทหูเสื่อม”ความเสี่ยง!คนทำงาน

โรคที่เกิดขึ้นได้หากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง

ผู้ที่สัมผัสกับเสียงดังจากสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน มีความเสี่ยงเกิด “โรคประสาทหูเสื่อม” แนะใช้อุปกรณ์ป้องกันและรับการตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้ง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า โรคประสาทหูเสื่อมจากการทำงาน เป็นโรคที่พบบ่อยมากในผู้ที่ทำงานสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งานอุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ขับรถรับจ้าง

อาจมีผลทำให้สูญเสียการได้ยิน โดยมักมีความผิดปกติของหูทั้ง2ข้างมากกว่าข้างเดียว จะได้ยินลำบากมากขึ้นถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดัง จึงควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน และตรวจความสามารถทางการได้ยินอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อป้องกันการเกิดโรคหูเสื่อมในอนาคต

นอกจากปัญหาเรื่องการได้ยินแล้ว ผู้ที่มีภาวะสูญเสียการได้ยินมักจะได้ยินเสียงดังในหู เช่น เสียงหึ่งๆ หรือเสียงกระดิ่ง โดยอาจจะเป็นพักๆ หรือเป็นตลอดเวลา และอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อต้องสัมผัสกับเสียงดังมากๆ

การได้ยินเสียงดังผิดปกติในหูจะทำให้รู้สึกรำคาญ ดังนั้น ผู้ป่วยมักจะบ่นนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่มีสมาธิทำงาน

ทั้งนี้ สถานประกอบการควรเฝ้าระวังสุขภาพให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยตรวจการได้ยิน ซักประวัติรวมถึงประวัติการทำงานที่ต้องสัมผัสเสียงดัง การใช้ยา โรคประจำตัว การเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจากลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีระดับเสียงดังมากกว่า 140 เดซิเบล ต้องได้รับการตรวจการได้ยิน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จัดให้มีคลินิกโรคจากการทำงานดูแลสุขภาพผู้ใช้แรงงาน พนักงานออฟฟิศ คนวัยทำงาน แบบครบวงจร โดยตรวจวินิจฉัยโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำเจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ ตรวจร่างกายตามความเสี่ยง รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพให้สถานประกอบการ

5 มีนาคม 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 858