เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

รพ.นพรัตนฯ เปิดคลินิกพาร์กินสัน ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย

รพ.นพรัตนฯ เปิดคลินิกพาร์กินสัน ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วย

รพ.นพรัตนราชธานี เปิดคลินิกพาร์กินสัน ดูแลผู้ป่วยและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติให้มากที่สุด เพื่อช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคพาร์กินสัน เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองและระบบประสาท ปัจจุบันพบมากในผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป โรคพาร์กินสันเป็นอาการผิดปกติที่เกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทส่วนกลาง เกิดจากเซลล์ที่ผลิตโดปามีนในสมองส่วนกลางตาย ในระยะแรก ผู้ป่วยจะมีอาการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว สั่น แข็งเกร็ง เคลื่อนไหวช้าและเดินลำบากต่อมาอาจเกิดปัญหาการคิดและพฤติกรรม และจะเกิดภาวะสมองเสื่อมในที่สุด

นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กล่าวว่า จากอุบัติการณ์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน มากเป็นอันดับ 2 รองจากโรคอัลไซเมอร์ อีกทั้งผู้ดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ความเข้าใจในโรคนี้จึงทำให้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันการใช้ยาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาว ประกอบกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันแก่ผู้ดูแลจะช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดตั้ง “คลินิกพาร์กินสัน” ขึ้น โดยกลุ่มงานประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เป้าหมายเพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร ให้ผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติ ให้มากที่สุด สามารถช่วยเหลือตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความสุขทั้งทางจิตใจและร่างกาย

15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 229