เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

แนะ”สูตร 5-10” ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

แนะ”สูตร 5-10” ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

กินครบ 5 หมู่ ปฏิบัติตัวด้วยบัญญัติ 10 ประการ เพื่อสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย-ใจ

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุการทำงานของระบบประสาทจะด้อยลง ผู้สูงอายุอาจเป็นโรคฟันผุ หรือไม่มีฟันทั้งปาก ต่อมน้ำลายหลั่งสารน้อยลง ทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่ดี เมื่ออาหารถึงกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำให้เกิดปัญหาในการย่อยและดูดซึม เพราะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีน้อยลง อาหารที่ย่อยไม่ได้เมื่อผ่านมาถึงลำไส้ใหญ่จะสะสมเกิดเชื้อแบคทีเรียและปล่อยก๊าซออกมาทำให้เกิดอาการท้องอืด นอกจากนี้ ยังพบว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้มีน้อยทำให้ท้องผูก

อย่างไรก็ตาม อาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุยังคงมีความต้องการพลังงานและสารอาหารที่มีคุณภาพสูงเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ จึงควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ให้เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย

นพ.สกานต์ บุนนาค รักษาราชการแทนผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์กล่าวว่า ผู้สูงอายุจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5 หมู่ หมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ต่างๆ ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง หมู่ที่ 2 ข้าว แป้ง น้ำตาล เผือก มัน รับประทานพอเหมาะ หมู่ที่ 3 ผักต่างๆ ต้มหรือนึ่งจนสุก หมู่ที่ 4 ผลไม้เลือกที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่าย เช่น มะละกอสุก กล้วยสุก ส้ม หมู่ที่ 5 ไขมัน/น้ำมันพืช หลีกเลี่ยงใช้น้ำมันหรือไขมันที่มีไขมันทรานส์

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ผู้สูงอายุควรปฏิบัติตัว ดังนี้ 1.พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6 - 8 ชั่วโมง 2.พยายามอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ 3.ฝึกการขับถ่าย อย่าให้ท้องผูก 4..ดูแลสุขภาพ ช่องปาก ฟัน และเหงือกเสมอ 5.ตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง 6.ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะกับสภาพร่างกาย 7.งดสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า 8.ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 9.มองโลกในแง่ดีจะทำให้จิตใจสดใสอารมณ์ดี 10.หาโอกาสพบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน

11 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา สยามรัฐ

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 503