เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลชาวมอแกนไฟไหม้หมู่บ้าน พร้อมตั้ง รพ.สนาม บริการนักท่องเที่ยว

สธ.ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลชาวมอแกนไฟไหม้หมู่บ้าน พร้อมตั้ง รพ.สนาม บริการนักท่องเที่ยว

สธ.ส่งทีมสุขภาพจิต ดูแลเยียวยาจิตใจชาวมอร์แกน หลังประสบไฟไหม้วอดเกือบทั้งหมู่บ้าน ที่หมู่เกาะสุรินทร์ ต่อเนื่อง 2 – 4 เดือน พร้อมตั้งโรงพยาบาลสนามให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หมู่เกาะสุรินทร์

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขเหตุการณ์เพลิงไหม้หมู่บ้านชาวมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พังงาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ที่อ.คุระบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พร้อมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Mini – MERT) ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (MCATT) และหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ลงพื้นที่ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขาภิบาลอาหาร การจัดการขยะ น้ำดื่มน้ำใช้ และวางระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญ โดยระดม แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ ภายในจังหวัดหมุนเวียนไปดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนยาสามัญประจำบ้านจำนวน 500 ชุด

นพ.ไพศาล กล่าวว่า สำหรับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มีผู้มารับบริการทั้งหมด 83 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ต้องได้รับการทำแผลต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ยังไม่พบโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ทีมสุขภาพจิต ได้ออกเยี่ยมบ้านประเมินสภาพจิตใจผู้ประสบภัยทั้งหมด 237 คน โดยจะดูแลต่อเนื่อง 2 – 4 เดือน นอกจากนี้ ได้ตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อบริการประชาชานในพื้นที่และนักท่องเที่ยว จัดทีมพยาบาลชุมชนเยี่ยมบ้านและทำฐานประชากรใหม่ ติดตามดูแลสุขภาพกลุ่มต่าง ๆ เช่น เด็กที่รับวัคซีน แม่หลังคลอด และผู้ที่ต้องทำแผลต่อเนื่องจัดเรือพยาบาล 3 ลำพร้อมส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง

11 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 541