เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ฝุ่นในกรุงสูงผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสี่ยงถึงตาย

ฝุ่นในกรุงสูงผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เสี่ยงถึงตาย

กทม.แนะผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ดูแลตัวเองช่วงฝุ่นละอองสูง เสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนอาจถึงตาย

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงนี้พื้นที่ของกรุงเทพฯมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31ธ.ค.2561 พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน43,677 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 2 ราย ทั้งประเทศมีผู้ป่วย 181,413 รายเสียชีวิต 31 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ของทั้งประเทศไทย พบว่าพื้นที่กรุงเทพฯมีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงที่สุด คือ มีอัตราป่วยสะสม772.52 ต่อประชากรแสนคน

ทั้งนี้จากสภาพอากาศในกรุงเทพฯที่มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะยิ่งส่งเสริมให้อาการของของไข้หวัดใหญ่เป็นมากยิ่งขึ้นในกลุ่มเสี่ยงเช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคปอด หัวใจ จะมีความเสี่ยงต่อการการถูกกระตุ้นด้วยฝุ่นละออง PM2.5 และสามารถรับเชื้อได้ง่ายขึ้น โรคนี้มักมีอาการรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดาและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการแทรกซ้อนได้ง่าย ส่งผลให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงขอให้ปิดปาก จมูก เวลาไอจาม ล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือออกไปที่โล่งแจ้งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก และ กลุ่มเสี่ยงควรรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี.

28 มกราคม 2562

ที่มา เดลินิวส์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 236