เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ผู้ประสบภัย "ปาบึก" สภาพจิตใจยังดี พบเครียด กังวลเล็กน้อย ติดตามต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

ผู้ประสบภัย "ปาบึก" สภาพจิตใจยังดี พบเครียด กังวลเล็กน้อย ติดตามต่อเนื่อง 2 สัปดาห์

กรมสุขภาพจิต เผย ผู้ประสบภัย "ปาบึก" ส่วนใหญ่มีกำลังใจดี พบภาวะเครียด วิตกกังวลเล็กน้อย ยังต้องติดตามต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ แนะผู้ประสบภัยร่วมใส่ใจ สังเกตสภาพจิตใจด้วยกันเอง หากพบซึมเศร้า เหงาหงอย เก็บตัวอยู่คนเดียว นั่งเหม่อลอย ให้รีบเข้าไปพูดคุย สอบถาม อย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว ถ้าไม่ดีขึ้นให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการลงพื้นที่เยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยพายุปาบึก ว่า ผู้ประสบภัยส่วนใหญ่มีกำลังใจ และมีสภาพจิตใจที่ดี มีเพียงส่วนน้อยที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิต คือ เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ โดยจุดคัดกรองประเมินปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่ อ.ระโนด จ.สงขลา พบ 7 ราย และจุดคัดกรอง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช พบ 7 ราย ทั้งนี้ การดำเนินงานของทีม คือ ให้การปฐมพยาบาล ให้สุขภาพจิตศึกษา ประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต หากพบกลุ่มเสี่ยง จะดูแลช่วยเหลือด้านจิตบำบัด และส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้กับหน่วยผู้รับผิดชอบในพื้นที่ติดตามดูแลต่อ

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ทีมยังต้องติดตามคัดกรองกลุ่มเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตรายใหม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพราะการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ เริ่มลดลง ผู้ประสบภัยจะเข้าสู่วิถีการใช้ชีวิตที่ต้องแก้ไขปัญหาจากทรัพย์สินที่เสียหายด้วยตัวเอง ซึ่งนอกจากการคัดกรองโดยทีมสุขภาพจิตแล้ว ขอแนะนำให้ผู้ประสบภัยดูแลช่วยเหลือกันและกัน โดยใช้หลักการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. คือ 1.สอดส่องมองหา (look) ขอให้ช่วยกันสังเกต มองหาผู้ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เหงาหงอย เก็บตัวอยู่คนเดียว ชอบเหม่อลอย กินไม่ได้ นอนไม่หลับ 2. ใส่ใจรับฟัง (Listen) เพื่อพบอย่าปล่อยให้อยู่คนเดียว แต่ให้เข้าไปพูดคุยอย่างตั้งใจ รวมทั้งใช้ภาษากาย เช่น จับมือ โอบกอด เพื่อช่วยให้ผู้ประสบภัย คลายความทุกข์ในใจออกมา และ 3. ส่งต่อ (Link) หากอาการยังไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการเศร้าซึมอย่างรุนแรง มีความคิดเบื่อโลก ให้ติดต่อ อาสาสมัครสาธารณสุขหรือ อสม.ในหมู่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม

"สำหรับระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ประสบภัย ขณะนี้หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิตในพื้นที่ ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กภาคใต้ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ป่วย เพื่อดำเนินการจัดส่งยาให้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดระบบพิเศษให้ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยใน ในภาวะวิกฤตเพื่อลดภาระในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของครอบครัวผู้ประสบภัย" อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าว

9 มกราคม 2562

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 266