เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ใกล้ความจริง!! กำหนดชุด “สิทธิประโยชน์หลัก” 3 กองทุนสุขภาพคืบ 90% แบ่งย่อย 5 หมวด

ใกล้ความจริง!! กำหนดชุด “สิทธิประโยชน์หลัก” 3 กองทุนสุขภาพคืบ 90% แบ่งย่อย 5 หมวด

เผยแพร่: 11 ธ.ค. 2561 17:57 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“หมอภิรมย์” เผย กำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลัก 3 กองทุนคืบ 90% แบ่งย่อย 5 หมวด ทั้งรักษา ป้องกันโรค ฟื้นฟู ดูแลระยะยาว และระยะสุดท้าย ตามลักษณะ 5 กลุ่มวัย ส่วนสิทธิประโยชน์นอกชุดหลัก ปัดเป็นสิทธิประโยชน์เสริม 1 ย้ำ ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทำประชาพิจารณ์หลังเสร็จ ก่อนชง 3 บอร์ดสุขภาพเห็นชอบ ส่วนสิทธิประโยชน์เสริม 2 เน้นรับบริการเพิ่มตามความพอใจ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

วันนี้ (11 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริมในระบบหลักประกันสุขภาพ ว่า ขณะนี้การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 ใกล้จะเสร็จทั้งหมดแล้ว โดยคืบหน้าแล้วกว่า 90% แต่ยังเหลือการลงรายละเอียดอยู่ เนื่องจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละกองทุนมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องนำออกมากางดูทั้งหมดของทุกกองทุน ทั้งบัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคม แล้วเลือกดูรายการที่มีความเหมือนกัน มีความสำคัญ และมีความจำเป็น แล้วนำมากำหนดเป็นชุดสิทธิประโยชน์หลัก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่เหลือที่ให้ไว้อยู่แล้ว จะกลายเป็นชุดสิทธิประโยชน์เสริม 1 ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ประชาชนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

“การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม ยืนยันว่า ประชาชนที่อยู่ตามสิทธิต่างๆ จะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ แต่บางอาจได้รับมากกว่าเดิม เนื่องจากปรับการบริหารจัดการหรือรูปแบบทำให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น ทั้งนี้ หลังจากกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและเสริม 1 แล้วเสร็จ จะส่งกลับไปให้แต่ละกองทุนสุขภาพพิจารณา ซึ่งก่อนหน้านี้ เคยมีการประชุมหารือใหญ่มาแล้ว 1 ครั้ง และจากนั้นจะเชิญทั้ง 3 กองทุน มาทำประชาพิจารณ์ใหญ่อีกครั้ง ว่า เห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเห็นด้วยตามนี้ แต่ละกองทุนก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดแต่ละกองทุนในการพิจารณานำมาประกาศใช้ได้เลย เพราะแต่ละกองทุนมีกฎหมายของตัวเอง จึงต้องให้บอร์ดแต่ละกองทุนเห็นชอบก่อน ซึ่งทั้งหมดจะพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่คงไม่ทันในช่วงปีใหม่ 2562” ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กล่าว

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า สำหรับสิทธิประโยชน์หลักจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นหมวด โดยยึดเอาตาม 5 กลุ่มวัยเป็นสำคัญคือ ตั้งแต่ก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก เด็กโต วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ในแต่ละกลุ่มอายุควรจะได้รับสิทธิประโยชน์และความรอบรู้สุขภาพเรื่องอะไรบ้าง เพื่อให้สามารถดูแลตัวเอง ป้องกันการเจ็บป่วยได้ เพราะแต่ละกลุ่มวัยมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์หลักจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม คือ กลุ่มการรักษา ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูหลังการรักษา การดูแลระยะยาวรองรับสังคมผู้สูงอายุ และการดูแลระยะสุดท้ายอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะมีการกำหนดเป็นรายการออกมา ว่า สิทธิประโยชน์หลักควรได้รับอะไรบ้าง และสิทธิประโยชน์เสริม 1 ควรได้รับอะไร ซึ่งการจัดเช่นนี้จะทำให้ทุกคนได้รับการดูแลครบทั้งหมด

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กล่าวว่า ส่วนชุดสิทธิประโยชน์เสริม 2 ต้องเชิญสำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาร่วมในการทำงานด้วย ซึ่งชุดสิทธิประโยชน์เสริม 2 นั้น เป็นเรื่องของความพึงพอใจ เช่น อยากได้รับบริการห้องพิเศษ หรือใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ เป็นต้น ก็ต้องมีการจ่ายส่วนเกินเหล่านี้ เป็นการเปิดให้มีโอกาส มีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ได้รับการบริการที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าคนมีรายได้น้อยไม่ต้องการเสียอะไรเพิ่ม ก็มีครบอยู่แล้วในสิทธิประโยชน์หลักและเสริม 1

นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์ อนุกรรมการกำหนดและประมาณการค่าใช้จ่ายชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม กล่าวว่า ชุดสิทธิประโยชน์เหล่านี้ต้องตอบสนองประชาชนไทยในสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมาเรามักลืมในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพจากการเจ็บป่วยให้สามารถกลับสู่สภาวะพึ่งพิงตัวเองได้ การดูแลในภาวะพึ่งพิง และการดูแลประคับประคองในระยะสุดท้าย ซึ่งสิทธิประโยชน์ต้องครอบคลุมเรื่องเหล่านี้ สำหรับชุดสิทธิประโยชน์เสริม 2 จะเป็นการพัฒนาประกันสุขภาพแบบเสริม สำหรับผู้ที่ต้องการบริการมากกว่าที่กำหนดในสิทธิประโยชน์ของกองทุนภาครัฐ โดยใช้วิธีกำหนดข้อยกเว้นว่าบริการรายการใดเป็นรายการของสิทธิประโยชน์เสริม 2 เช่น การวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็น การรักษาที่อยู่ระหว่างค้นคว้าทดลอง การรักษาภาวะมีบุตรยาก การผสมเทียม การเปลี่ยนเพศ การเสริมสวยโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เป็นต้น

12 ธันวาคม 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By ์์Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 728