เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สธ.ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนเที่ยวงานอุ่นไอรัก

สธ.ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนเที่ยวงานอุ่นไอรัก

วันนี้ (10 ธันวาคม 2561) นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการจัดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” โดยมีกิจกรรม“Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับทุกภาคส่วนได้แก่ แพทย์ประจำพระองค์ กองแพทย์หลวง โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดเหล่าทัพ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิต่างๆ เช่น มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มูลนิธิร่วมกตัญญู รวมถึงจิตอาสาดูแลจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม “งาน bike อุ่นไอรัก” และ “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ” ให้ปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สำหรับภาพรวมวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้จัดชุดปฐมพยาบาล 746 จุด หน่วยปฐมพยาบาล 1,014 หน่วย มีผู้มารับบริการ 32,486 คน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีผู้มารับบริการที่หน่วยแพทย์จิตอาสาประปรายโดยผู้ป่วยป่วยส่วนใหญ่เป็นลมขอยาดมและแอมโมเนีย ได้จัดอาสาสมัครสาธารณสุขและจิตอาสาเดินเท้าแจกยาดม แอมโมเนียแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งคอยสังเกตเพื่อให้การดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมายังหน่วยแพทย์จิตอาสา

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า สำหรับงาน“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ยังคงจัดอย่างต่อเนื่องที่บริเวณลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 เพื่อให้การเที่ยวงานอย่างมีความสุขกับบรรยากาศที่สวยงาม ทั้งการแต่งกาย ดอกไม้ ร้านค้า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อม ดื่มน้ำมากๆ เตรียมร่ม พัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัวขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษแต่หากไม่สบายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจะได้รับการดูแลจากหน่วยแพทย์และจิตอาสา ซึ่งตั้งจุดให้บริการ 3 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 รพ.สนามตรงข้าม พระที่นั่งอนันตสมาคม จุดที่ 2 อยู่บริเวณ golden place ในสนามเสือป่า และจุดที่ 3 บริเวณ ธนาคาร ทหารไทย ในสนามเสือป่า โทรสายด่วน 1669

11 ธันวาคม 2561

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 269