เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

“ปิยะสกล” นำทีมชาว สธ.ประกาศต่อต้านทุจริต รับ รพ.รัฐบริการถูกใจทุกคนเป็นเรื่องยาก

“ปิยะสกล” นำทีมชาว สธ.ประกาศต่อต้านทุจริต รับ รพ.รัฐบริการถูกใจทุกคนเป็นเรื่องยาก

“หมอปิยะสกล” นำทีมชาว สธ. ประกาศต่อต้านการทุจริต เผย สำนักงานปลัด สธ. รับรางวัลโปร่งใสที่ 1 ระดับประเทศ เชื่อพัฒนา รพ. ไปข้างหน้า ดูแลประชาชนได้ดี แต่ยอมรับทำให้พึงพอใจทุกคนเป็นเรื่องยาก พยายามทำให้ทุกคนพึงพอใจมากที่สุด

วันนี้ (6 ธ.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ สธ. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ สธ. เนื่องในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต” พร้อมมอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานในสังกัดผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. รพ.บ้านแพ้ว สถาบันวัคซีนแห่งชาติ และองค์การเภสัชกรรม

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกๆ ปี อย่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ รางวัลองค์กรที่มีความโปร่งใส 2 ปีซ้อน ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดูแล รพ.ทั้งประเทศ คิดว่าถ้าโปร่งใสได้อย่างนี้ และพัฒนาไปเรื่อยๆ รพ.ทุกระดับ ทุกอย่างจะสามารถทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้โดยแท้ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ทุกหน่วยงานก็ถือว่าคะแนนสูงมาก และดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมุ่งมั่นทำให้มีความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของประชาชน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สำหรับกรณีที่มีนักการเมืองเดินสายรับฟังชาวบ้านแล้วชาวบ้านสะท้อนปัญหาเรื่องการเข้ารับบริการใน รพ. เรียนว่า การบริการใน รพ.รัฐ ประชาชนคนไทยทุกคนเข้ามารับบริการจำนวนมหาศาล เป็นการยากที่จะทำให้ทุกคนพอใจ แต่เราพยายามทำให้ดีที่สุด อะไรก็ตามที่เป็นความขัดข้องของประชาชนเราก็น้อมรับที่จะนำไปพัฒนาต่อไป ตลอดเวลา แน่นอนว่าการทำให้ทุกคนพึงพอใจทั้งหมดเป็นเรื่องยาก แต่จะทำให้ทุกคนได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุด

7 ธันวาคม 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 273