เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

เตือนวัยรุ่นจ่อมีเซ็กส์ไม่ป้องกันวันลอยกระทง เสี่ยงท้องไม่พร้อม

เตือนวัยรุ่นจ่อมีเซ็กส์ไม่ป้องกันวันลอยกระทง เสี่ยงท้องไม่พร้อม

กรมอนามัย เตือนคู่รักวัยรุ่นจ่อมีเซ็กส์ที่ไม่ป้องกันคืนวันลอยกระทง เสี่ยงท้องไม่พร้อม แนะสงวนตัว สืบสานประเพณีไทย

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลลอยกระทงคู่รักวัยรุ่นชาย-หญิง มักนิยมชักชวนออกมาลอยกระทงกัน และหลายๆคู่อาจชักชวนกันไปเที่ยวต่อ ซึ่งบางครั้งถึงขั้นจับกลุ่มเสพยาเสพติดหรือของมึนเมาทำให้ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ทำให้เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน หากวัยรุ่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ได้ ควรมีการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์และป้องกันการแพร่กระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งโรคเอดส์ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่แสดงถึงความรับผิดชอบของวัยรุ่นชายอีกด้วย ทั้งนี้ หากวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน หรือพบว่าถุงยางอนามัยรั่วหรือขาดขณะมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ได้ การใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดโอกาสของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยกินครั้งเดียว 2 เม็ดทันทีหลังร่วมเพศ ถ้าใช้ได้เร็วประสิทธิภาพก็จะสูง สำหรับอาการข้างเคียงที่อาจพบได้คือ อาเจียน ปวดศีรษะ ปวดท้อง เจ็บเต้านม และเลือดออกทางช่องคลอด หากวัยรุ่นหญิงที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินแล้วมีอาการอาเจียนเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังกินยา ควรกินซ้ำอีก 1 ชุด

อย่างไรก็ตามยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินมีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดต่ำกว่าวิธีคุมกำเนิดปกติทั่วๆไป จึงไม่ควรใช้เป็นประจำ และเลือกใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินเฉพาะในกรณีที่มีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ได้ป้องกัน หรือมีการใช้วิธีการคุมกำเนิดที่เกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลว

“ทั้งนี้ หนทางป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ดีที่สุด คือ งดการมีเพศสัมพันธ์หรือมีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยตัวของวัยรุ่นเองที่ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ มีความยับยั้งชั่งใจ และตระหนักถึงปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อันจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาและครอบครัวต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องต่อเพื่อนต่างเพศและเพศตรงข้ามให้เหมาะสม ควรปลูกฝังให้ผู้หญิงหันมาปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของวัฒนธรรมไทยอันดีงาม มีความรักนวลสงวนตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหญิงไทย และผู้ชายควรให้เกียรติฝ่ายหญิงในการปฏิบัติตนให้เหมาะสม พร้อมทั้งยังเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยในวันลอยกระทงอีกด้วย” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

23 พฤศจิกายน 2561

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 3861