เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ปลูกฝังให้ลูกมี"ความเป็นไทย"ในหัวใจ

ปลูกฝังให้ลูกมี"ความเป็นไทย"ในหัวใจ

สังคมไทยในยุคปัจจุบันนี้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติปะปนอยู่ในสังคมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงเกิดความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่เข้ามามีบทบาทต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็กไทยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งกาย การใช้ภาษา ประเพณี กิริยาท่าทางมารยาทและการแสดงออกทางสังคม

ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการที่รับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตแบบไทยๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใด แต่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสอนให้ลูกนำเอาวัฒนธรรมต่างชาติมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตแบบไทยๆได้อย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งประเด็นสำคัญก็คือแม้ว่าจะมีวัฒนธรรมหลากหลายของเชื้อชาติต่างๆเข้ามามีบทบาทมากมายในสังคมนั้น ทำอย่างไรที่เด็กไทยก็จะยังมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่เสมอ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่มีวิธีที่จะสนับสนุนและปลูกฝัง ดังนี้

1. ชวนลูกเล่นแบบไทย ในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีของเล่นในท้องตลาดอีกทั้งมีเกมในคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนให้เด็กๆเล่นอย่างมากมายหลากหลายประเภท แต่คุณพ่อคุณแม่ควรจะอนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นแบบไทยให้กับลูกโดยการชวนให้ลูกๆมารู้วิธีเล่นการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่มีอยู่หลายอย่าง ซึ่งล้วนแต่ให้ความสนุกสนานกับเด็กๆ เช่น การเล่นซ่อนหา รีรีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า งูกินหาง กระต่ายขาเดียว กระโดดยาง หมากเก็บ ม้าก้านกล้วยซึ่งการละเล่นเหล่านี้ล้วนเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่เป็นเหมือนมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมให้กับลูกหลานไทย อีกทั้งการละเล่นเหล่านี้ยังช่วยพัฒนาเด็กรอบด้านไม่แพ้การละเล่นแบบสมัยใหม่เลย

2.ปลูกฝังให้ลูกใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

ภาษาพูด เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องชัดเจน ได้แก่สอนลูกให้ออกเสียงถูกอักขระ พูดล.ลิง ร.เรือ ให้ชัดเจน

ภาษาเขียน คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนลูกให้เขียนภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งในเรื่องของตัวสะกด วรรณยุกต์ และเลขไทย

3. ปลูกฝังให้ลูกมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการสอนให้เด็กมีสัมมาคารวะและมีมารยาทที่งดงามแบบไทย ให้เด็กรู้จักแสดงความเคารพด้วยการกราบ ไหว้ พูดจาสุภาพเรียบร้อย มีหางเสียงลงท้ายด้วยคำว่า ครับ/ค่ะอยู่เสมอจนเป็นนิสัย ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ การเดินก้มตัวเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่ มีความสุภาพอ่อนน้อม

4. ปลูกฝังให้ลูกคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบไทย ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือปิดเทอม คุณพ่อคุณแม่ควรพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปดูวิถีชีวิตของชาวนา ไปชมโบราณสถาณต่างๆ ไปดูพิพิธภัณฑ์ของไทย พาลูกไปเที่ยวตลาดน้ำ ซึ่งการที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้ลูกได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตแบบไทยๆดังที่กล่าวมานี้จะทำให้เด็กรู้สึกรัก คุ้นเคย และซึมซับความเป็นไทยเข้าไปฝังในใจได้ไม่ยาก

5.ปลูกฝังให้ลูกรู้จักและรักศิลปะวัฒนธรรมของไทย คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกรู้สึกชื่นชมถึงความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมของความเป็นไทย เช่น พาลูกไปชมดนตรีมหรสพแบบไทย พาลูกไปดูโขน ฝึกให้ลูกเล่นดนตรีไทยชนิดต่างๆเช่น ระนาด ขลุ่ย ซอ ขิม รำไทย ฟังดนตรีไทยและเพลงไทยเดิม การแต่งกายแบบต่างๆของไทย อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้เด็กๆชื่นชมในประเพณีแบบไทย เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ การกราบขอพรรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ และคุณพ่อคุณแม่สามารถชวนลูกทำขนมไทยร่วมกันได้ เช่น วุ้นกะทิ ขนมบัวลอย ขนมครก กล้วยบวชชี นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่ควรปลูกฝังให้ลูกจดจำวันสำคัญประจำชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพืชมงคล วันฉัตรมงคล

คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในการปลูกฝังให้ลูกรักในความเป็นไทยโดยผ่านกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวไปทั้งหมดนั้น เพื่อให้ลูกมีความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทยซึ่งไม่ว่าเขาจะไปอยู่แห่งหนใดในโลกนี้ เขาก็จะมี"ความเป็นไทย"ฝังอยู่ในหัวใจตลอดไป

19 พฤศจิกายน 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 1071