เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

สำรวจพบพ่อแม่ชาวจีนยุคดิจิตัลชอบ “เล่นมือถือ” ขณะพูดคุยกับลูกหลาน

สำรวจพบพ่อแม่ชาวจีนยุคดิจิตัลชอบ “เล่นมือถือ” ขณะพูดคุยกับลูกหลาน

ไชน่าเดลี - จีนสำรวจพบพ่อแม่ผู้ปกครองเกือบครึ่งหนึ่ง “เล่นโทรศัพท์มือถือ” ขณะพูดคุยสารทุกข์สุกดิบกับลูกหลานวัยเรียน

สื่อทางการจีนรายงาน (29 ต.ค.) อ้างผลการสำรวจนักเรียนชั้นประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นจาก 6 เมือง จำนวน 4,170 คน ซึ่งจัดทำโดยศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชนแห่งประเทศจีน สถาบันวิจัยการศึกษาครอบครัวแนวใหม่ และสถาบันวิจัยการศึกษาครอบครัวใหม่

การสำรวจพบว่าขณะพูดคุยกับลูกหลาน พ่อแม่ผู้ปกครองร้อยละ 8 มักใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยเป็นประจำ และร้อยละ 40 ใช้โทรศัพท์มือถือไปด้วยเป็นบางเวลา โดยนักเรียนร้อยละ 40 บอกว่าพ่อแม่ไม่ให้ความสนใจเพียงพอเวลาพูดคุยกับพวกเขา

รายงานเสริมว่าประเด็นพูดคุยระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับลูกหลานวัยเรียน จำนวน 5 อันดับแรก ได้แก่ การเรียน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ความสนใจและงานอดิเรก การคบเพื่อน และอนาคตของลูกหลาน

ซุน หงเหยียน จากศูนย์วิจัยเด็กและเยาวชนแห่งประเทศจีน กล่าวว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกหลานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในยุคดิจิตัล โดยการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความขัดแย้งระหว่างพ่อแม่กับลูกหลาน

ซุนกล่าวว่าเด็กมักเลือกใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางพูดคุยกับผู้อื่น หากพวกเขาไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่ของตัวเองเพียงพอ โดยพ่อแม่ควรพูดคุยกับเด็กด้วยท่าทีจริงใจ รับฟัง เคารพความคิดเห็น และรักษาการสบตาขณะพูดคุยอยู่เสมอ

31 ตุลาคม 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By Nitayaporn/Bungon/Thongpet/Kanchana

Views, 283