ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

ดื่มน้ำให้ได้สุขภาพดีต้องดื่มน้ำอย่างถูกวิธี

ดื่มน้ำให้ได้สุขภาพดีต้องดื่มน้ำอย่างถูกวิธี

เพราะสุขภาพที่ดีของลูกและสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงให้ความสำคัญกับการมองหาเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพสำหรับลูก ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ที่ว่า “โลกที่เต็มไปด้วยโอกาสดีๆ” เพื่อสร้างนิสัยการดื่มน้ำเปล่าเป็นประจำเพื่อเติมความสดชื่นให้ร่างกายเด็กๆ และสมาชิกในครอบครัว พร้อมกันนี้ อิสตรี ประจญศานต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ยังให้ความรู้เรื่องของการดื่มน้ำคุณภาพเพื่อสุขภาพดีทั้งครอบครัว

"ดื่มน้ำถูกวิธี"สุขภาพดีทั้งครอบครัว

อิสตรี ประจญศานต์

อิสตรี ประจญศานต์ เผยว่าน้ำเป็นสารอาหารที่ร่างกายได้รับง่ายๆ แต่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อย่างที่ทราบว่าน้ำเป็นส่วนประกอบหลักถึง 2 ใน 3 ของร่างกาย และยังกระจายอยู่ในอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และเป็นตัวหล่อลื่นระหว่างข้อต่อ นอกจากนี้ น้ำยังมีส่วนในการส่งเสริมการทำงานของกระบวนการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสารอาหาร ขับถ่ายของเสียในเหงื่อ ปัสสาวะ และให้ความชุ่มชื้นกับร่างกาย ที่สำคัญคือน้ำดื่มที่มีคุณภาพ และสะอาดจะช่วยลดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร และสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายอีกด้วย

"ดื่มน้ำถูกวิธี"สุขภาพดีทั้งครอบครัว

นอกจากนี้ อิสตรี ยังอีกว่า น้ำยังมีความสำคัญต่อร่างกายทุกช่วงอายุ ทุกคนควรได้รับน้ำอย่างเพียงพอในทุกๆ วันเพื่อทดแทนน้ำส่วนที่เสียไป ซึ่งโดยปกติคนเราจะสูญเสียน้ำวันละประมาณ 2.5 ลิตร ทว่าความต้องการน้ำในแต่ละวันจะมีปริมาณที่ต่างกันไปขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ เช่น อายุ เพศ อากาศร้อน หรือเมื่อออกกำลังกายแล้วเสียเหงื่อมาก ร่างกายจะขับเหงื่อและระเหยออกทางผิวหนังมากขึ้น จึงจำเป็นต้องดื่มน้ำมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดน้ำที่อาจทำให้รู้สึกไม่สบายตัว อ่อนเพลีย หากขาดน้ำในปริมาณมากๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้เลย ขณะเดียวกันการดื่มน้ำที่มีคุณภาพจะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดี

"ดื่มน้ำถูกวิธี"สุขภาพดีทั้งครอบครัว

“เริ่มที่ 1.ดื่มน้ำให้เพียงพอ การดื่มน้ำในแต่ละช่วงเวลามีประโยชน์ต่อร่างกาย ตอนเช้า ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ระหว่างวัน ช่วยให้สดชื่น รักษาสมดุลของร่างกาย หลังกินข้าว ช่วยขนส่งสารอาหารที่ได้จากการย่อยไปสู่เซลล์ต่างๆ และช่วยในการไหลเวียนของสารต่างๆ ภายในร่างกาย 2.เลือกดื่มน้ำสะอาด 3.หมั่นดื่มน้ำให้บ่อยครั้งตลอดวัน 4.ดื่มน้ำมากขึ้นเมื่ออยู่กลางแจ้ง วันที่มีอากาศร้อน หรือมีการเสียเหงื่อมาก โดยก่อนออกกำลังกาย 1-2 ชั่วโมง ดื่มน้ำ 1-2 แก้ว ระหว่างการออกกำลังกาย จิบน้ำทุกๆ 15 นาที หลังออกกำลังกาย ดื่มน้ำ 2-4 แก้ว เพื่อคืนน้ำให้แก่ร่างกายหลังจากเสียเหงื่อ 5.ดื่มน้ำมากขึ้น เมื่อร่างกายรู้สึกกระหายน้ำเมื่อปากหรือผิวแห้ง หรือเมื่อปัสสาวะสีเหลืองเข้ม” ทั้งนี้ในแต่ละช่วงวัยก็ยังมีความต้องการน้ำที่แตกต่างกัน เด็กเล็กควรดื่มน้ำอย่างน้อย 6 แก้วต่อวัน เด็กโตและผู้ใหญ่ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้วต่อวัน ส่วนผู้สูงอายุจะมีความรู้สึกกระหายน้ำน้อยลง อาจส่งผลให้การดื่มน้ำต่อวันไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะจะทำให้ความเข้มข้นของเลือดสูง ทำให้เป็นลมและไม่รู้สึกตัวได้ คนรอบข้างจึงควรย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน” ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ ย้ำ

13 July 2561

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By sty_lib

Views, 62