นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตแนะ “ทีมหมูป่า” ทำสมาธิต่อเนื่อง เผชิญทุกปัญหาและเหตุการณ์

กรมสุขภาพจิตแนะ “ทีมหมูป่า” ทำสมาธิต่อเนื่อง เผชิญทุกปัญหาและเหตุการณ์

กรมสุขภาพจิต แนะทีมหมูป่า ฝึกสมาธิต่อเนื่องขณะรักษา ช่วย มีสติรับมือทุกปัญหาและเหตุการณ์ นำไปใช้แข่งกีฬาทุกช็อต ส่วนครอบครัวแนะ 5 ข้อ ดูแลทีมหมูป่า ให้ดูแลตามปกติ คงเส้นคงวา ให้ความช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ หลีกเลี่ยงการให้สิ่งของต่อรอง แต่ให้รางวัลเมื่อทำดี

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงการดูแลจิตใจของทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิต ว่า จากการประเมินสภาพโดยทั่วไปของเด็กขณะนอนพักรักษาตัวที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่า เด็กยิ้มแย้มแจ่มใสดี แต่ต้องรอผลการประเมินสุขภาพจิต โดยทีมจิตแพทย์ภายหลังจากเด็กมีสภาพร่างกายอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแล้ว แต่โดยทั่วไปผู้ที่เผชิญกับสถานการณ์คับขัน ความยากลำบาก ความเครียดต่างๆ หลายคนมีจิตใจเข้มแข็งขึ้น แต่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการไม่สบายใจ อึดอัดใจหลงเหลืออยู่ลึกๆ แต่พบไม่มาก มีผู้ที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญประมาณร้อยละ 3-4 และอีกประมาณร้อยละ 20 จะมีความวิตกกังวล ซึมเศร้าหรือปัญหาการปรับตัว แต่ไม่มีอันตราย เนื่องจากระหว่างที่เด็กอยู่ในถ้ำได้มีการทำสมาธิในขั้นหนึ่งมาแล้ว และการทำสมาธิในถ้ำมีสิ่งรบกวนน้อย จึงทำให้เกิดผลได้เร็ว ช่วยลดความเครียดทำให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในถ้ำได้อย่างดีมาก และเป็นเรื่องที่ทั่วโลกประหลาดใจเป็นอย่างมาก

น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า ในการใช้ชีวิตหลังจากนี้ไป เริ่มตั้งแต่นอนพักรักษาตัวอยู่ใน รพ. กรมสุขภาพจิตแนะนำให้เด็กทั้งหมดนี้ ปฏิบัติ 2 เรื่องง่ายๆ และทำได้เลย ประการแรก ได้แก่ ทำสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวัน ซึ่งอาจจะใช้วิธีการหายใจเข้า-ออกช้าๆ และมีสติอยู่ที่ลมหายใจทุกครั้ง ซึ่งการปฏิบัตินี้สามารถทำได้ทุกสถานที่ ประการที่สอง ให้ทบทวนเหตุการณ์เพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีของเด็ก ทำให้เด็กสามารถจัดการอารมณ์ ความรู้สึก และความคิดกังวลถึงเหตุการณ์ขณะที่อยู่ในถ้ำ ทั้งสองเรื่องนี้ จะช่วยให้เด็กเกิดสมาธิ จิตใจสงบเป็นภูมิต้านทานทางใจ มีสติในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่ออกไปใช้ชีวิตตามปกติอยู่กับครอบครัวในสังคมแล้ว ประการสำคัญอยากให้โค้ชเอกเป็นผู้นำให้ทีมฟุตบอลฝึกสมาธิทุกครั้งอย่างต่อเนื่องขณะก่อน และระหว่างแข่งบอล หรือใช้ขณะไปทำกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น การขี่จักรยาน ท่องเที่ยว เพราะเรื่องนี้ มีความสำคัญมากและเป็นแนวทางที่นักกีฬาระดับโลกใช้กันอย่างกว้างขวางและได้ผลดี ทำให้เกิดสติ มีความนิ่ง สามารถใช้เผชิญความเครียด ความกดดันระหว่างแข่งขันทุกแมตช์ ทุกช็อตได้ดี นอกจากนี้ สมาธิจะช่วยให้เด็กมีความจำดีขึ้น ในช่วงที่ครูจัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษ หลังจากที่หยุดเรียนมานานกว่าครึ่งเดือน

สำหรับผู้ปกครองและญาติของทีมหมูป่าอะคาเดมี ขอแนะนำให้ปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ 1. ให้ดูแลเด็กตามปกติ 2. รับฟังปัญหา ปรึกษาให้การช่วยเหลือ เมื่อเด็กมีความต้องการ 3. ปฏิบัติต่อเด็กอย่างคงเส้นคงวา 4. ให้รางวัลเมื่อเด็กทำดี อาจเป็นคำชื่นชม ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของก็ได้ และลงโทษตามเหตุตามผล และ 5. ไม่ควรใช้สิ่งของเป็นข้อต่อรองเพื่อให้เด็กทำกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากจะทำมีผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก เป็นเด็กที่ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนไทยในอนาคต

13 July 2561

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By sty_lib

Views, 100