นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

พบขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำ20นอกเวลา

พบขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำ20นอกเวลา

Friday, January 5, 2018 - 00:00

หมอนิพนธ์ ชี้ผลควบคุมน้ำเมาช่วงปีใหม่ ชุมชนให้การความร่วมมือในการยับยั้งเมาแล้วขับ แต่พบผู้ประกอบการซิกแซ็กขายให้เด็กต่ำกว่า 20 นอกเวลาตรวจ และมีการขายนอกเวลาที่ กม.กำหนดโดยอ้างว่าไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การบังคับกฎหมายยังไม่สามารถทำได้เท่าที่ควร

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ว่า ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านนั้น พบว่าสาเหตุกว่า 50% เกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมมือกันควบคุมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งในเรื่องการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งมีเครื่องเป่าไม่เพียงพอนั้น ในปีนี้ก็มีการลงไปเจาะในระดับชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันยับยั้งความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุ เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ดื่มสุราขับรถ การห้ามขายสุรานอกเวลา รวมไปถึงการห้ามขายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จากการลงตรวจอย่างจริงจัง ก็ยังพบว่ามีการแอบขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขายนอกเวลาจำนวนมากอยู่ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเอาผิดกับทางผู้ประกอบการ แต่ก็พบปัญหาที่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการได้ เพราะในการเอาผิดต้องทำจากเหตุซึ่งหน้า แต่เพราะไม่ได้ตรวจ 24 ชั่วโมง ร้านค้าต่างๆ ก็จะแอบขายนอกเหนือเวลาที่ไม่มีการตรวจ และเมื่อพบเด็กเมาตัวเด็กเองก็ไม่บอกว่าซื้อมาจากร้านใด และในส่วนการเจาะเลือดในอุบัติเหตุ ทราบว่าปีนี้มีการเจาะทั้งหมดประมาณเกือบ 2 พันคน สำนักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับไปดำเนินการส่งต่อไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้ผลออกมาแล้วบางส่วน คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์น่าจะทราบผลทั้งหมด

นพ.นิพนธ์กล่าวอีกว่า ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ จำนวน 3 สาย ใน 12 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่ายังมีการทำผิดในเรื่องการขายเหล้านอกเวลา โดยตนได้มีการลงพื้นที่เองในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่าใน 10 ร้าน มีการขายนอกเวลาช่วง 14.00-17.00 น.จำนวน 8 ร้าน ซึ่งในการเอาผิดก็ยังติดในเรื่องของความเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนและการตรวจตราที่ไม่ทั่วถึง และไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการไม่เข้าใจจริงหรือแกล้งไม่เข้าใจ กฎหมาย.

5 January 2561

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 109