ซึมเศร้า เราคุยกันได้ DEPRESSION LET'S TALK Click Here

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัญหา พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต

พบขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำ20นอกเวลา

พบขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำ20นอกเวลา

Friday, January 5, 2018 - 00:00

หมอนิพนธ์ ชี้ผลควบคุมน้ำเมาช่วงปีใหม่ ชุมชนให้การความร่วมมือในการยับยั้งเมาแล้วขับ แต่พบผู้ประกอบการซิกแซ็กขายให้เด็กต่ำกว่า 20 นอกเวลาตรวจ และมีการขายนอกเวลาที่ กม.กำหนดโดยอ้างว่าไม่เข้าใจกฎหมาย ทำให้การบังคับกฎหมายยังไม่สามารถทำได้เท่าที่ควร

นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ว่า ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านนั้น พบว่าสาเหตุกว่า 50% เกิดจากการเมาแล้วขับ ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมมือกันควบคุมอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในช่วง 7 วันอันตราย ซึ่งในเรื่องการเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งมีเครื่องเป่าไม่เพียงพอนั้น ในปีนี้ก็มีการลงไปเจาะในระดับชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันยับยั้งความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ทั้งการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตั้งแต่ยังไม่เกิดเหตุ เพื่อห้ามไม่ให้ผู้ดื่มสุราขับรถ การห้ามขายสุรานอกเวลา รวมไปถึงการห้ามขายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม จากการลงตรวจอย่างจริงจัง ก็ยังพบว่ามีการแอบขายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขายนอกเวลาจำนวนมากอยู่ ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องมีการเอาผิดกับทางผู้ประกอบการ แต่ก็พบปัญหาที่ไม่สามารถเอาผิดกับผู้ประกอบการได้ เพราะในการเอาผิดต้องทำจากเหตุซึ่งหน้า แต่เพราะไม่ได้ตรวจ 24 ชั่วโมง ร้านค้าต่างๆ ก็จะแอบขายนอกเหนือเวลาที่ไม่มีการตรวจ และเมื่อพบเด็กเมาตัวเด็กเองก็ไม่บอกว่าซื้อมาจากร้านใด และในส่วนการเจาะเลือดในอุบัติเหตุ ทราบว่าปีนี้มีการเจาะทั้งหมดประมาณเกือบ 2 พันคน สำนักโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับไปดำเนินการส่งต่อไปที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขณะนี้ผลออกมาแล้วบางส่วน คาดว่าประมาณ 1 สัปดาห์น่าจะทราบผลทั้งหมด

นพ.นิพนธ์กล่าวอีกว่า ชุดเฉพาะกิจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่ จำนวน 3 สาย ใน 12 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง พบว่ายังมีการทำผิดในเรื่องการขายเหล้านอกเวลา โดยตนได้มีการลงพื้นที่เองในเขตจังหวัดอุดรธานี พบว่าใน 10 ร้าน มีการขายนอกเวลาช่วง 14.00-17.00 น.จำนวน 8 ร้าน ซึ่งในการเอาผิดก็ยังติดในเรื่องของความเข้าใจกฎหมายคลาดเคลื่อนและการตรวจตราที่ไม่ทั่วถึง และไม่ทราบว่าทางผู้ประกอบการไม่เข้าใจจริงหรือแกล้งไม่เข้าใจ กฎหมาย.

5 January 2561

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 41