นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522

กรมสุขภาพจิตคว้ารางวัลระดับโลก Golisano Global Health Leadership Award Click Here

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

Links กรมสุขภาพจิต

Search links:
DMH's Links › หน่วยงานในสังกัด › ศูนย์เขตฯ›
13 record(s) were found..
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 Views: 19,070  Rating: 8.1  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 59/168 ม.3 ถ.พระยาสัจจา-คีรี ต.เสม็ด อ.เมือง ชลบุรี 20000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 Views: 9,975  Rating: 8.1  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 Views: 9,670  Rating: 7.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 472 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 Views: 9,413  Rating: 9.7  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 1 ซ.เจริญกรุง 34 (วัดม่วงเเค) ถ.เจริญกรุง ข.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 Views: 8,615  Rating: 9.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ 2 ม.4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 Views: 8,483  Rating: 8.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 Views: 8,124  Rating: 8.8  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 Views: 7,455  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 38/12-13 ถ.เลี่ยงเมืองอุดรธานี-สกลนคร ต.มหากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 42000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 Views: 7,284  Rating: 9.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 Views: 6,990  Rating: 8.5  
[Vote / ให้คะแนน] [Report errors Links]

ที่ตั้ง 999 ม.2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220

Page  1 2 NEXT