เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต
CIO

นพ. ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

CIO กรมสุขภาพจิต

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง Chief Information Officer : CIO

ชื่อ-สกุล : นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, Dr.Sirisak Thitidilokrat

ตำแหน่ง : รองอธิบดี, Deputy Director - General

วิสัยทัศน์ : ภายในปี 2565 กรมสุขภาพจิตเป็นองค์กรดิจิทัลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

เบอร์ติดต่อ : Tel 0 2590 8014 , 0 2590 8441 Fax 0 2149 5512

E-mail : sirisakthi@me.com

ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง : 2565-ปัจจุบัน

ติดต่อ : อาคาร 4 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000