เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์

พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908009

นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

นพ. ชิโนรส ลี้สวัสดิ์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908012

นพ.จุมภฎ พรมสีดา

นพ.จุมภฎ พรมสีดา

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908015

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

เบอร์โทรศัพท์ 025908014