เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  ข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น และมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อเปลี่ยนสายงาน ในการสมัครสอบแข่งขันจะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน หรือไม่?

คำตอบ

ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งต่ำกว่าตำแหน่งที่จะสมัครสอบแข่งขัน หรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้น ใช้คุณวุฒิต่างไปจากตำแหน่งที่สมัคร (คุณวุฒิคนละทางหรือสาขาวิชา หรือต่างระดับการศึกษา) ไม่ต้องขออนุญาตสมัครสอบจากผู้บังคับบัญชา ส่วนกรณี ข้าราชการที่สมัครสอบในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ และ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบนั้นใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะต้องใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้สมัครสอบแข่งขัน