เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ยินดีต้อนรับ: อธิบดีกรมสุขภาพจิต พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

 

คำถาม  กรณีการลาจำเป็นหรือรีบด่วน ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ

การลาหยุดราชการไม่ว่าจะลาประเภทใดจะต้องลาโดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนด (แบบใบลา) ซึ่งการลาจำเป็นหรือรีบด่วนจะใช้ใบลาที่มีข้อความไม่ครบถ้วนตามแบบหรือจะลาโดยวิธีการอย่างอื่นก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ ตัวอย่างเช่น ขณะขับรถมาทำงานเกิดอุบัติเหตุรถถูกชน จึงต้องลากิจในวันนั้น แต่มายื่นใบลาไม่ได้ กรณีเช่นนี้เข้าลักษณะมีกรณีจำเป็น ก็ให้ลาโดยวิธีอื่น เช่น ลาทางโทรศัพท์ และเมื่อกลับมาทำงานแล้วก็ต้องส่งใบลาตามแบบในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ