วีดีโอ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ดูทั้งหมดบน Youtube

iTem Description View Download
 แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 Introducing the Mind Care Program 2553 291
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ 1879 252
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ 1078 193
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที 3 ฝึกสติในการกิน 698 186
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ 957 186
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 5 สติใคร่ครวญ 847 165
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 6 สติสื่อสาร 623 166
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 7 สติเมตตา 818 154
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 8 สถิเป็นวิถี 870 149
 การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO 2202 181