วีดีโอ หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

ดูทั้งหมดบน Youtube

iTem Description View Download
 แนะนำหลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 Introducing the Mind Care Program 2686 308
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 1: ฝึกสมาธิ ลดความว้าวุ่นใจ 1953 270
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานในการทำกิจต่างๆ 1126 206
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในภาวะโควิด-19 วันที 3 ฝึกสติในการกิน 732 202
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ 991 196
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 5 สติใคร่ครวญ 884 180
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 6 สติสื่อสาร 659 178
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 7 สติเมตตา 854 169
 หลักสูตรการดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด 19 วันที่ 8 สถิเป็นวิถี 903 157
 การดาวน์โหลด ระฆังสติ Application Thai MIO 2250 192