ข่าวแจกกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : กรมสุขภาพจิตแนะใช้เทศกาลลอยกระทงเสริมสร้างความผูกพันในครอบครัว ดูแลใจซึ่งกันและกัน และเข้าร่วมกิจกรรมแบบ new normal

เปิดอ่าน: 53

วันที่: 19 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) กรมสุขภาพจิต แนะนำพี่น้องประชาชนไทยใช้เทศกาลลอยกระทงปีนี้ซึ่งเริ่มกลับมาจัดกิจกรรมตามประเพณีได้แบบ new normal เป็นโอกาสอันดีในการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกันในครอบครัว เปิดใจพูดคุย เสริมสร้างความรักและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว รวมถึงเป็นโอกาสในการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์และมีความมั่นใจในตัวเองจากกิจกรรมครอบครัว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงถือเป็นประเพณีสำคัญอีกวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทย ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 หรือวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งในปี 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน โดยกรมสุขภาพจิตขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนหน้านี้ทำให้พื้นที่ส่วนมากในแต่ละจังหวัดไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เช่นก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในปีนี้เริ่มมีสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นและประชาชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้น จึงเริ่มกลับมาจัดกิจกรรมตามประเพณีได้อีกครั้งแบบ new normal ประเพณีลอยกระทงในปีนี้ สมาชิกในครอบครัวสามารถใช้เป็นโอกาสสานสัมพันธ์ในครอบครัวให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้ใช้เวลาทำกิจกรรมที่มีความหมายและมีความสนุกสนานไปพร้อมกัน ทำให้ทุกคนในครอบครัวผ่อนคลายจากความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา การใช้เวลาคุณภาพเช่นนี้นอกจากสร้างความสนิทสนมในครอบครัวได้แล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดี ให้สมาชิกซักถามถึงสุขภาพจิตของสมาชิกคนอื่นในครอบครัวได้ เพื่อประเมินว่าคนในครอบครัวมีระดับความเครียด ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต หรือต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากครอบครัวหรือผู้เชี่ยวชาญ หากคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกหลานไปทำกิจกรรมในเทศกาลลอยกระทง ก็สามารถใช้เป็นโอกาสในการประดิษฐ์กระทงของครอบครัวร่วมกัน ได้ฝึกให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ พยายามใช้ทักษะและเรียนรู้วิธีให้กระทงสามารถลอยบนน้ำได้ ลูกสามารถอธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดและวิเคราะห์ให้พ่อแม่เข้าใจได้ ซึ่งเมื่อสร้างกระทงของครอบครัวที่นำไปใช้งานได้แล้ว ก็ยังจะช่วยให้เด็กมีความมั่นใจและความภาคภูมิใจในตัวเองเพิ่มขึ้นได้ด้วย กรมสุขภาพจิตอยากเน้นย้ำสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในการลอยกระทงปีนี้ นั่นคือความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิกในครอบครัวอาจช่วยเหลือกันให้สมาชิกสามารถต้องปรับตัวเข้ากิจกรรมที่ผู้ร่วมงาน ผู้จัดงาน และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล) อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากทุกคนสมารถปรับตัวการร่วมกิจกรรมแบบ new normal แล้วทุกคนก็จะสามารถมีความสุขได้กับเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ รวมไปถึงกิจกรรมในเทศกาลและประเพณีต่างๆ ในอนาคต