บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : มาตรการการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาด COVID-19

เปิดอ่าน: 5544

วันที่ประกาศ: 29 มีนาคม 2563

รายละเอียด: มาตรการการช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อจัดการกับความเครียดในช่วงการระบาด COVID-19 ไฟล์แนบ :  covid19-29march-1.pdf