บทความวิชาการด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง : มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ของการระบาด COVID-19 February 2020

เปิดอ่าน: 6853

วันที่ประกาศ: 10 เมษายน 2563

รายละเอียด: มุมมองด้านสุขภาพจิตและจิตสังคม ของการระบาด COVID-19 February 2020 ไฟล์แนบ :  Thai_Final IASC Briefing Note on COVID-MHPSS.docx.pdf