หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 8 สติเป็นวิถีสร้างความเข้มแข็งในจิตใจเรา และเป็นพลังใจให้ผู้อื่น

เปิดอ่าน: 1243

Download: Covid_Day8.zip