หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 7 สติเมตตาให้อภัยช่วยให้ใจเปิดกว้าง แม้ในยามวิกฤติ

เปิดอ่าน: 835

Download: Covid_Day7.zip