หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 6 สติใคร่ครวญเราได้อะไรจากวิกฤติ เปลี่ยนความคิดลบเป็นความคิดบวก

เปิดอ่าน: 820

Download: Covid_Day6.zip