หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 4 สติควบคุมอารมณ์ช่วยจัดการกับอารมณ์ ลบที่เกิดขึ้น

เปิดอ่าน: 1107

Download: Covid_Day4.zip