หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 3 สติในการกินช่วยให้เราดูแลสุขภาพได้ดีและปลอดภัยจากโรค

เปิดอ่าน: 1075

Download: Covid_Day3.zip