หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 2 ฝึกสติพื้นฐานช่วยให้ทากิจต่างๆโดยไม่รับและแพร่เชื้อโควิด-19

เปิดอ่าน: 1276

Download: Covid_Day2.zip