หลักสูตรออนไลน์ การดูแลจิตใจในวิกฤตโควิด-19

โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, โควิด-19 กับสุขภาพจิต อ่านคู่มือประกอบการใช้งาน

เรื่อง : วันที่ 1 ฝึกสมาธิช่วยลดความว้าวุ่นใจจากโรคโควิด-19

เปิดอ่าน: 5067

Download: Covid_Day1.zip