เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต : รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น

 

ผู้วิจัย/Authors: จารุวรรณ ต. สกุล

ชื่อเรื่อง/Title: การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต : รายงานการศึกษาในผู้ป่วยคอนเวอร์ชั่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 37 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน 2535, หน้า 137-148.

รายละเอียด / Details:

หญิงไทยวัยรุ่นอายุ 17 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นคอนเวอร์ชั่น และญาติมาขอให้ช่วยเหลือ จึงได้พบผู้ป่วยเพื่อช่วยเหลือในภาวะวิกฤต ด้วยวิธีการให้คำปรึกษา รวม 16 ครั้ง เป็นระยะเวลานาน 6 เดือน พบว่าความรุนแรงของอาการลดลง ผู้ป่วยสามารถเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี จึงได้นัดพบห่างออกไปเป็นลำดับ และหยุดการช่วยเหลือ แต่ยังศึกษาติดตามและประเมินผลอยู่เป็นระยะๆ จนผู้ป่วยพ้นวัยรุ่นเรียนจบชั้นอุดมศึกษา และมีอาชีพมั่นคง รวมเวลาในการศึกษาติดตามทั้งสิ้น 7 ปี
link how many guys cheat why women cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
why do husband cheat site when married men cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how do i know if my wife cheated dating for married people husband cheated wife
cheaters link all women cheat
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, การให้คำปรึกษาในห้วงเวลาวิกฤต, ปรึกษา, การปรึกษา, ภาวะวิกฤต, วัยรุ่น, การพยาบาลจิตเวช, ให้คำปรึกษา, ปรับตัว, เผชิญปัญหา, กิจกรรมพยาบาล,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006219

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: รายงานผู้ป่วย