เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะบุคลิกภาพนักศึกษาแพทย์:ความเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วงปีการศึกษา

 

ผู้วิจัย/Authors: กนกรัตน์ สุขะตุงคะ

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะบุคลิกภาพนักศึกษาแพทย์:ความเปลี่ยนแปลงใน 3 ช่วงปีการศึกษา

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2535, หน้า 597-605

รายละเอียด / Details:

สำรวจลักษณะบุคลิกภาพและแนวโน้มของลักษณะที่เปลี่ยนไปของนักศึกษาแพทย์ที่สอบเข้าเรียนในปีการศึกษา 2529 โดยพิจารณาจาก 3 ช่วงปีการกศึกษาคือ ก่อนเข้าเรียนในปีที่ 1 เมื่อเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 ด้วยแบบทดสอบ MMPI ผลปรากฎว่าเมื่อเรียนในชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีปัญหาที่ต้องการการปรับตัวมากกว่าช่วงอื่น
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites wife cheated why do wifes cheat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
women cheat on their husbands boomasontennis.com why men cheat
married looking to cheat open how can people cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: บุคลิกภาพ, นักศึกษาแพทย์, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์,คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006199

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Original Articles: Journal.