เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: รายงานการศึกษาแบบประเมินพฤติกรรมทางสมองในผู้สูงอายุ

 

ผู้วิจัย/Authors: กนกรัตน์ สุขะตุงคะ

ชื่อเรื่อง/Title: รายงานการศึกษาแบบประเมินพฤติกรรมทางสมองในผู้สูงอายุ

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช ปีที่ 47, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2538, หน้า 1077-1085

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้แปลและคัดแปลงแบบประเมินพฤติกรรมทางสมอง ซึ่งวัดการเรียนรู้และจดจำในด้าน language deficit (LD), apraxia (AP), disorientation (DO), agitation (AG), need for routine (NR), depression (DEP), higher cognitive deficits (HCD), memory disorder (DEM), มาใช้ในผู้สูงอายุที่มีและไม่มีปัญหาด้านความจำ เพื่อดูความเชื่อได้ของแบบประเมิน และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ กลุ่มศึกษาได้แก่ผู้สูงอายุปรกติจาก อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 72 ราย และผู้สุงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางซื่อ จำนวน 24 ราย พบว่าค่าความเชื่อถือได้โดยจำแนกรายสเกลต่างๆ มีค่าสูงอยู่ระหว่าง 0.68-0.98 และค่าความเชื่อถือได้ทังฉบับอยู่ที่ 0.98 ผู้สูงอายุปรกติมีพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำดีกว่าผู้สูงอายุสมองเสื่อมทุกด้าน, และปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุทั้ง 2 กลุ่ม.
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures venereal disease pictures how do they test for chlamydia
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat site when married men cheat
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married looking to cheat open how can people cheat
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
cheaters link all women cheat
how married men cheat open reasons why husband cheat

Keywords: LD, language deficit, พฤิกรรม, แบบประเมิน, ภาวะสมองเสือม, พฤตกรรมการเรียนรู้, แบบประเมินพฤติกรรมทางสมอง, ผู้สูงอายุ, ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00006157

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Original Articles: Journal.